Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Magic Diamond Concept [C4]
   (Dave Hodson 1979)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
   view (admin)

Från Twin Diamonds.

En Magic Diamond är en distorderad Diamond där Centers på en Diamond arbetar med points i den andra Diamond.

Arbeta med dessa dansare i en distorderad Diamond.

   
före
Magic Diamond Circulate
 efter

Nu, härifrån,
Magic Flip The Diamond
 efter

Notera att i det sista diagrammet du nu har en Magic Wave [C4] med de två dansarna som var i din Magic Diamond.

Kommentarer till trafikmönstren:

 • Grundregeln är att komma till din slutposition med ett minimum av kollisioner (att försöka med noll kollisioner vore en bra målsättning).
 • Magic Cut The Diamond eller Magic Flip The Diamond, kan points ofta arbeta i Tandem.

Vi anser att caller bör säga Magic Diamond Cut | Flip The Diamond istället för Cut | Flip The Magic Diamond. I det första fallet där dansarna först hör ordet Magic kan de omedelbart börja lokalisera sin Magic Diamond. Dessutom anser vi, att Cut|Flip The Magic Diamond INTE är samma som Magic Cut|Flip The Diamond, eftersom på en Cut|Flip The formation gör de som har handfattning en formation Circulate medan de andra helt enkelt glider samman och Trade (Cut) eller Phantom Run (Flip). Således, på en Cut|Flip The Magic Diamond skulle bara Centers arbeta Magic.

Magic Inpoint|Outpoint|Inside|Outside Triangle Identifiering:

 
     

Magic
Inpoint Triangle

 

Magic
Outpoint Triangle

 

Magic
Inside Triangle

 

Magic
Outside Triangle

 

Dansarna är listade i ordning i sin Circulate bana i ovanstående diagram:

 • Magic Inpoint Triangle: (, , ) och (, , )
 • Magic Outpoint Triangle: (, , ) och (, , )
 • Magic Inside Triangle: (, , ) och (, , )
  [Den här är svårast att se.]
 • Magic Outside Triangle: (, , ) och (, , )

Magic Interlocked Diamond Concept [C4]:

 
Arbeta med dessa dansare i en distorderad Diamond.

Magic Interlocked Diamonds används sällan eftersom trafikmönstret blir gräsligt.

Se också Magic Line | Wave Concept [C4].

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/magicdiamond.php?language=sweden&level=master
13-June-2024 17:45:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL