Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Jaywalk [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jaywalk -- [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från tillämpliga 2-(eller fler) dansare formationer.

Alla (eller de utpekade dansarna) gör en diagonal Pass Thru med varandra och går till den andra dansarens position och tittar åt motsatt håll som den andra dansarens ursprungliga ansiktsriktning.

Kommentarer:

  • Jaywalk är ett 2-dansare call.
  • En Jaywalk kan vara en Pass Thru, Diagonal Pass Thru, eller du kan vrida dig upp till 90° (som i en Facing Diamond Circulate).
  • Passera alltid med höger axel. Detta är viktigt eftersom callern kan calla 1/2 Jaywalk.
  • Inta den motsatta ansiktsriktningen som den dansaren har som ursprungligen står på din slutposition.
  • Innan du rör dig, peka på dansaren med vilken du skall göra Jaywalk. Detta säkerställer att den andra dansaren inser att han/hon arbetar med dig.
  • Om du diagonalt tittar på mer än en dansare, gör Jaywalk med den närmaste dansaren i din halva av formationen.

 
före
Jaywalk
 efter

 
före
Jaywalk
 efter

 
före
Jaywalk
 efter

Jay Concept [C3A]: Från en generaliserad 1/4 Tag eller annan tillämplig formation. Arbeta i en Distorted Box med dansarna med vilka du normalt skulle göra Jaywalk.

arbeta med de här dansarna
i en Distorted Box

Jay Wheel Thru:
 

 
före
Jay Wheel Thru
 efter

Se också Jay Concept [C3A].

CALLERLAB definition for Jaywalk

Choreography för Jaywalk

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/jaywalk.php?level=C1&language=sweden
20-October-2019 03:16:54
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.