Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Jaywalk [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jaywalk -- [C1]
   (autor neznámý)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z vhodných formací dvou a více tanečníků.

Všichni (nebo označení) tanečníci udělají diagonálně Pass Thru tak, aby skončili na místě druhé tanečníka a koukali se opačným směrem, než se koukal ten druhý tanečník.

Poznámky:

  • Jaywalk je figura pro dva tanečníky.
  • Jaywalk může být Pass Thru, Diagonal Pass Thru, nebo se můžete otočit o 90° (jako při Facing Diamond Circulate).
  • Vždy se míjíte pravým ramenem. Je to důležité, protože caller může říct 1/2 Jaywalk.
  • Postavte se tak, abyste se koukali opačným směrem, než se koukal tanenčík, na jehož místo jste došli.
  • Před tím, než se pohnete, si ukažte na tanečníka, se kterým Jaywalk děláte. Tím se ujistíte, že druhý tanečník ví, že pracujete spolu.
  • Pokud se koukáte diagonálně na více než jednoho tanečníka, děláte Jaywalk s tím nejbližším ve své polovině formace.

 
před
Jaywalk
 po

 
před
Jaywalk
 po

 
před
Jaywalk
 po

Jay Concept [C3A]: Z formace general (obecný) 1/4 Tag a dalších vhodných formací. Pracujte v Distorted (zdeformovaný) Box s tanečníky, se kterými byste normálně dělali Jaywalk.

pracuje s těmito tanečníky
v Distorted Box

Jay Wheel Thru:
 

 
před
Jay Wheel Thru
 po

Viz také Jay Concept [C3A].

CALLERLAB definition for Jaywalk

Choreography for Jaywalk

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/jaywalk.php?level=C1&language=czech
14-October-2019 23:49:15
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.