Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från tillämpliga 2-(eller fler) dansare formationer.

Alla (eller de utpekade dansarna) gör en diagonal Pass Thru med varandra och går till den andra dansarens position och tittar åt motsatt håll som den andra dansarens ursprungliga ansiktsriktning.

Kommentarer:

 
före
Jaywalk
 efter
 
före
Jaywalk
 efter
 
före
Jaywalk
 efter

Jay Concept [C3A]: Från en generaliserad 1/4 Tag eller annan tillämplig formation. Arbeta i en Distorted Box med dansarna med vilka du normalt skulle göra Jaywalk.

arbeta med de här dansarna
i en Distorted Box

 
 
före
Jay Wheel Thru
 efter

Se också Jay Concept [C3A].

https://www.ceder.net/def/jaywalk.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.