Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Criss Cross The Shadow [C2]
   (Ross Howell 1974)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Lines med Ends i Tandem eller från Promenade (i vilket fall de utpekade dansarna agerar Leaders i Parallel Two-Faced Lines).

 
Ends:
Som en rörelse, 1/2 Zoom & Slide, sedan Cast Off 3/4 and Spread;

Out-Facing Centers:
Cloverleaf och Slither;

In-Facing Centers:
(Concentric) Cross Extend, Hinge och Extend.

Justera om nödvändigt för att sluta i Parallel Lines.

Kommentarer:
  • Ends och In-Facing Centers kan tänka på Criss Cross The Shadow som en Cast A Shadow men använd fel hand!
  • Om du är en In-Facing Center, använd bara en hand för Cross Extend & Hinge. Vi har ofta sett överentusiastiska dansare stiga framåt, ta tag med båda händerna, tjoa och sparka och sen glömma bort åt vilket håll de skall och följaktligen har de ingen aning om vart de hör.
  • Om du är en Out-Facing Center, försäkra dig om en Crossing rörelse vid slutet av callet (dvs, gör en Cloverleaf och Slither, inte en Cross Cloverleaf).
  • Från Parallel Waves, försöker dansare ofta göra en Criss Cross Your Neighbor [C2] i stället för Criss Cross The Shadow! Vänta tills du har hört hela callet innan du börjar röra dig.
  • Om alla 4 Centers tittar in gör de en Pass Out.

   
före
Criss Cross The Shadow
  efter
en bit på väg
  (klart)

Tips: När Criss Cross The Shadow callas från Promenade, bör det utpekade Couple (Leaders) fortsätta att promenera tills de är parallella med en vägg och sedan Step Ahead medan de andra böjer in bakom dem för att bilda Parallel Two-Faced Lines. Sedan gör alla Criss Cross The Shadow. Om man utför callet på detta sätt garanterar det att slutformationen (Parallel Waves) kommer att vara upplinjerad med väggarna.

Relay The Shadow anyone Criss Cross [C2V]: Från Facing Lines eller en Tidal Wave. Gör en Relay The Shadow, men de som skall göra Centers del av Cast A Shadow (anyone dansarna) gör Centers del av Criss Cross The Shadow [C2] i stället. Slutar i Parallel Two-Faced Lines.

Criss Cross Shadow The Column [C4]: Från Columns. #1 och #3 dansarna agerar Ends medan #2 och #4 dansarna agerar Centers på Parallel Two-Faced Lines och alla gör Criss Cross The Shadow.

Cast A Shadow [A1] (Lee Kopman 1973): Från Parallel Lines med Ends i Tandem eller från Promenade (i vilket fall de utpekade dansarna agerar Leaders i Parallel Two-Faced Lines). Ends 1/2 Zoom, Cast Off 3/4 and Spread medan Out-Facing Centers Cloverleaf medan In-Facing Centers Extend, Hinge, & Extend. Justera om nödvändigt för att sluta i Parallel Lines.

Variant: Ends Criss Cross The Shadow But Don't Spread.

CALLERLAB definition for Criss Cross the Shadow

Choreography för Criss Cross The Shadow

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/crisscrosstheshadow.php?language=sweden&level=master
12-June-2024 11:34:31
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL