Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Criss Cross Your Neighbor [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Criss Cross Your Neighbor -- [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Trailers Cross Extend och Arm Turn 3/4 (Cross Your Neighbor) & Spread medan Leaders 1/2 Box Circulate & Cross Run.

En Mini-Wave Box slutar i en Wave med motsatt hand.

Trafikmönster: De som gör Cross Run bör göra en vid sväng för att kunna komma runt de som gör Cast Off 3/4.

Från en Mini-Wave Box:
 

   
före
Criss Cross Your Neighbor
 efter
Trailers Cross Extend
medan Leaders 1/2 Box Circulate
 efter
Centers Arm Turn 3/4 & Spread
medan Ends Cross Run
(klart)

Från en T-Bone 2 x 2:
 

   
före
Criss Cross Your Neighbor
 efter
Trailers Cross Extend
medan Leaders 1/2 Box Circulate
 efter
Centers Arm Turn 3/4 & Spread
medan Ends Cross Run
(klart)

Det är intressant att notera att fastän det finns en Grand Follow Your Neighbor [A1] och en Grand Cross Your Neighbor [C1V], finns det inte något sådant som en Grand Criss Cross Your Neighbor.

Criss Cross The Deucey [C3B]: Från Parallel Waves, tillämpliga 2 x 4 T-Bones eller från den formation som fås efter All 4 Couples Touch 1/4. Trailers Cross Extend, Arm Turn 3/4 och Spread medan Leaders 1/2 Split Circulate och sedan Phantom Crossover Circulate. Slutar i Parallel Waves, Point-to-Point Diamonds eller en Thar. För 6 av de 8 dansarna är Criss Cross The Deucey samma som Criss Cross Your Neighbor.

any Tagging call Your Criss Cross Neighbor [C2V]: Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Criss Cross Your Neighbor. Slutar i en Wave.

Se också Cross Your Neighbor [C1].

CALLERLAB definition for Criss Cross Your Neighbor

Choreography för Criss Cross Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/crisscrossyourneighbor.php?language=sweden
21-July-2019 11:02:35
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.