Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Criss Cross The Shadow [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Criss Cross The Shadow -- [C2]
   (Ross Howell 1974)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu, nebo z Promenade (v takovm případě označení tanečníci pracují jako Leaders v Parallel Two-Faced Lines).

 
Ends:
Jako jeden pohyb 1/2 Zoom & Slide, potom Cast Off 3/4 and Spread;

Out-Facing Centers:
Cloverleaf and Slither;

In-Facing Centers:
(Concentric) Cross Extend, Hinge, and Extend.

V případě potřeby se dorovnejte do Parallel Lines.

Poznámky:

  • Koncoví (Ends) a Centers koukající dovnitř mohou Criss Cross The Shadow chápat jako Cast A Shadow za špatnou ruku!
  • Jestliže jste Centers koukající dovnitř, použijte pro Cross Extend & Hinge jen jednu ruku. Často se stane, že tanečníci z prostého nadšení postoupí doprostřed, chytnou se za obě ruce, poskočí, a zapomenou, kam se mají otočit a kam následně jít.
  • Pokud jste Centers koukající ven, děláte tu 'Crossing' akci až na konci figury (tzn. děláte Cloverleaf a Slither, nikoliv Cross Cloverleaf)
  • Z formace Parallel Waves se tanečníci často pokouší místo Criss Cross The Shadow udělat figuru Criss Cross Your Neighbor [C2] Počkejte, dokud neuslyšíte celý název figury, a teprve pak se pohněte.
  • Pokud Centers koukají všichni dovnitř, pak dělají Pass Out.

   
před
Criss Cross The Shadow
  po
částečném provedení
  (hotovo)

Rada: pokud je figura Criss Cross The Shadow callerována z Promenade, označený pár (Leaders) by měli pokračovat v promenádě, dokud nebudou zarovnání s jednou ze zdí. Pak udělají krok dopředu a spolu s vedlejším párem zformují Two-Faced Line. Teprve pak všichni provedou Criss Cross The Shadow.

Relay The Shadow anyone Criss Cross [C2V]: Z formace Facing Lines nebo Tidal Wave. Udělejte Relay The Shadow, ale ti, co dělají Center's part of Cast A Shadow (anyone tanečníci), místo toho udělají Center's part of Criss Cross The Shadow [C2]. Končí v Parallel Two-Faced Lines.

Criss Cross Shadow The Column [C4]: Z formace Columns. #1 a #3 tanečníci pracují jako Ends, zatímco #2 a #4 pracují jako Centers ve formaci Parallel Two-Faced Lines. Takto provedou všichni Criss Cross The Shadow.

Cast A Shadow [A1] (Lee Kopman 1973): Z formace Parallel Lines s Ends v tandemu, nebo z Promenade (v takovém případě pracují označení tanečníci jako Leaders v Parallel Two-Faced Lines). Ends 1/2 Zoom, Cast Off 3/4 and Spread, Centers koukající ven Cloverleaf, Centers koukající dovnitř Extend, Hinge, & Extend. V případě potřeby se dorovnejte do Parallel Lines.

Variace: Ends Criss Cross The Shadow But Don't Spread.

CALLERLAB definition for Criss Cross the Shadow

Choreography for Criss Cross The Shadow

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/crisscrosstheshadow.php?level=master&language=czech
14-October-2019 03:10:23
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.