Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Big Block CONCEPT [C3A]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formací Interlocked Blocks, Butterfly, "O" a dalších vhodných formací.

Proveďte danou figuru a pracujte v deformovaných (Distorted) Parallel Lines. Na konci figury musí stát každý tanečník na pozicích původní formace.

Big Block CONCEPT:

 
   
Odtud,   odtud   a odtud
 
si myslete, že jste zde.


 
 
před
Big Block In Roll Circulate
 po
Big Block Trade Circulate:

 
 
před
Big Block Trade Circulate
 po

Poznámky:
 • Formaci měnící (Shape-changing) figury jsou povoleny pouze v případě, že všichni tanečníci mohou na konci jednoznačně dostoupit na pozice původní formace.
 • Jak provádět komplikované figury a shape changers z formace Interlocked Blocks: zapamatujte si orientaci diagonály, převeďte formaci na Parallel Lines, proveďte danou figuru, pak znovu postavte Interlocked Block se stejnou diagonálou. Viz příklad níže:


   
       
  před
  Big Block Counter Rotate 1/4
   po
  převeďte na normální formaci
   po
  Counter Rotate 1/4
   po
  postavte se zpět na původní pozice
  (hotovo)
  V příkladu výše si představte, že jste tanečník označený Když se podíváte na obrázek vlevo, můžete si myslet, že po Big Block Counter Rotate 1/4 skončíte na pozici původně obsazené (což byste skončili, kdyby ta figura byla Big Block Centers Counter Rotate 1/4, ale ve skutečnosti, protože figura je shape changer, skončíte na místě původně obsazené tanečníkem .)
 • Ne vždy je žádoucí postup změnit formaci, provést figuru a pak se vrátit na pozice původní formace. Kdyby ze stejné výchozí formace, jaká je uvedena výše, měla být zatancována figura Big Block Split Counter Rotate 1/4, bylo by takové provedení divné. Změnu formace dělejte pouze u komplikovaných figur a těch, co mění tvar formace.

Variace: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Začněte figuru v Big Block, ale skončete v normální formaci (např. Parallel Waves).

Stagger Concept [C2]: Z vhodných 16-Matrix formací, typicky Interlocked Blocks. Proveďte danou figuru a pracujte při tom v Distorted Columns. Na konci figury musí stát všichni tanečníci na těch samých pozicích, jako měla původní formace. Formaci měnící (Shape-changing) figury jsou povoleny pouze v případě, že všichni tanečníci mohou na konci jednoznačně dostoupit na pozice původní formace. Stejně jako v Interlocked Blocks, i zde diagonála slouží pro kontrolu správného postavení do pozic původní formace.

CALLERLAB definition for Big Block Concept

Choreography for Big Block CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/bigblock.php?language=czech&level=master
20-June-2024 16:13:30
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL