Printer friendly version
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 | 1/2 | 3/4 Top -- [A1]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
or                 All   
   view (admin)

Z Thar, ze Squared Set poté, co všichni udělají Face In, nebo z dalších vhodných formací.

Arm Turn 1/2; jděte dopředu (Centers ve hvězdě, Outsides venkem) po kružnicí, až potkáte N. tanečníka, kde N = 1 pro 1/4 Top, N = 2 pro 1/2 Top a N = 3 pro 3/4 Top.

Končí v Thar.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Arm Turn 1/2

po
1/4 Top

po
1/2 Top

po
3/4 Top

Poznámky:
 • 1/4 Top, 1/2 Top a 3/4 Top se také říká fractional tops. Jsou založeny na figuře All Eight Spin The Top [Plus].

  • Při All Eight Spin The Top dělá každý Arm Turn 1/2 a pak jde dopředu, až potká 4. tanečníka.
  • Při 1/4 | 1/2 | 3/4 Top udělá každý Arm Turn 1/2 a pak jde dopředu, až potká N. tanenčíka, kde N = 1 for 1/4 Top, N = 2 pro 1/2 Top a N = 3 pro 3/4 Top.
 • Při provádění těchto figur nespěchejte, zvláště, pokud jsou callerovány v rychlém sledu (např. 3/4 Top následovaný 1/4 Top následovaný 1/2 Top atd.). Nepanikařte a začněte další Arm Turn 1/2 až poté, co uslyšíte další povel.
 • Počítejte si nahlas nebo v duchu počet tanečníků, kolek kterých jste prošli. Počítejte do tří pro 3/4 Top, do dvou pro 1/2 Top a do jedné pro 1/4 Top.
 • První část těchto figur je Arm Turn 1/2. Proto, pokud máte udělat 1/4 Top, nedělejte omylem 1/4 turn.

Další výchozí formace pro 1/4 Top | 1/2 Top | 3/4 Top
L-H Thar
Facing Circle
Funny Diamonds

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
1/4 Top

po
1/4 Thru

All Eight Spin The Top [Plus]: Z Thar, ze Squared Set poté, co všichni udělají Face In, nebo z dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; Centers Star 3/4 zatímco Outsides move up 1/4 vně po kroužku. Končí v Thar.

CALLERLAB definition for Fractional Tops

Choreography for 1/4 | 1/2 | 3/4 Top

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/123top.php?language=czech&level=master
14-May-2021 15:56:24
Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.