Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 | 1/2 | 3/4 Top [A1]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Thar, en Static Square där alla gjort Face In, eller från andra tillämpliga formationer.

Arm Turn 1/2; Gå framåt (Centers i en Star, Outsides runt på utsidan) i en cirkel för att möta den n-te dansaren, där n = 1 för 1/4 Top, n = 2 för 1/2 Top, eller n = 3 för 3/4 Top.

Slutar i en Thar.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
     
efter
Arm Turn 1/2
 efter
1/4 Top
 efter
1/2 Top
 efter
3/4 Top

Kommentarer:
 • 1/4 Top, 1/2 Top och 3/4 Top kallas Fractional Tops. De är baserade på callet All Eight Spin The Top [Plus].

  • All Eight Spin The Top, gör alla en Arm Turn 1/2 och går sedan framåt för att möta den fjärde dansaren.
  • 1/4 | 1/2 | 3/4 Top, gör alla en Arm Turn 1/2 och går sedan framåt för att möta den n-te dansaren, där n = 1 för 1/4 Top, n = 2 för 1/2 Top, eller n = 3 för 3/4 Top.
 • Jäkta inte igenom dessa call. I synnerhet därför att dessa call ofta callas i snabb följd (t.ex, 3/4 Top, följt av en 1/4 Top, följt av en 1/2 Top, etc.). Bli inte alltför ivrig och börja på en till Arm Turn 1/2 innan du har hört nästa call.
 • Försäkra dig om att räkna högt eller för dig själv, dansarna du passerar. Räkna till 3 för 3/4 Top; 2 för 1/2 Top, och 1 för 1/4 Top.
 • Den första delen av dessa call är en Arm Turn 1/2. Dvs., om callet är 1/4 Top, försök inte börja med att göra en kvarts vridning.

Ytterligare startformationer för 1/4 Top | 1/2 Top | 3/4 Top
L-H Thar
Facing Circle
Funny Diamonds

JÄMFÖR FÖLJANDE
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
1/4 Top
 efter
1/4 Thru

All Eight Spin The Top [Plus]: Från en Thar, en Static Square efter att alla gjort Face In, eller från andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Star 3/4 medan Outsides går upp en kvarts cirkel på utsidan. Slutar i en Thar.

CALLERLAB definition for Fractional Tops

Choreography för 1/4 | 1/2 | 3/4 Top

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/123top.php?level=master&language=sweden
14-July-2024 15:40:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL