Definitions of Square Dance Calls and Concepts
1/4 | 1/2 | 3/4 Top [A1]
 
 
Z Thar, ze Squared Set poté, co všichni udělají Face In, nebo z dalších vhodných formací.

Arm Turn 1/2; jděte dopředu (Centers ve hvězdě, Outsides venkem) po kružnicí, až potkáte N. tanečníka, kde N = 1 pro 1/4 Top, N = 2 pro 1/2 Top a N = 3 pro 3/4 Top.

Končí v Thar.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Arm Turn 1/2

po
1/4 Top

po
1/2 Top

po
3/4 Top

Poznámky:
  • 1/4 Top, 1/2 Top a 3/4 Top se také říká fractional tops. Jsou založeny na figuře All Eight Spin The Top [Plus].

    • Při All Eight Spin The Top dělá každý Arm Turn 1/2 a pak jde dopředu, až potká 4. tanečníka.
    • Při 1/4 | 1/2 | 3/4 Top udělá každý Arm Turn 1/2 a pak jde dopředu, až potká N. tanenčíka, kde N = 1 for 1/4 Top, N = 2 pro 1/2 Top a N = 3 pro 3/4 Top.
  • Při provádění těchto figur nespěchejte, zvláště, pokud jsou callerovány v rychlém sledu (např. 3/4 Top následovaný 1/4 Top následovaný 1/2 Top atd.). Nepanikařte a začněte další Arm Turn 1/2 až poté, co uslyšíte další povel.
  • Počítejte si nahlas nebo v duchu počet tanečníků, kolek kterých jste prošli. Počítejte do tří pro 3/4 Top, do dvou pro 1/2 Top a do jedné pro 1/4 Top.
  • První část těchto figur je Arm Turn 1/2. Proto, pokud máte udělat 1/4 Top, nedělejte omylem 1/4 turn.

Další výchozí formace pro 1/4 Top | 1/2 Top | 3/4 Top

L-H Thar

Facing Circle

Funny Diamonds

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
1/4 Top

po
1/4 Thru

All Eight Spin The Top [Plus]: Z Thar, ze Squared Set poté, co všichni udělají Face In, nebo z dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; Centers Star 3/4 zatímco Outsides move up 1/4 vně po kroužku. Končí v Thar.

https://www.ceder.net/def/123top.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.