Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyRecordsFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
All Eight Spin The Top [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All Eight Spin The Top -- [Plus]
   (autor neznámý)
Plus:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Thar, facing circle a dalších vhodných formací.

  1. Všichni Arm Turn 1/2 (skončí v Thar);
  2. Centers Star 3/4, Outsides vně kruhu move up 1/4. (Poznámka: move up znamená postoupit. Naučte se tento výraz, v definicích se používá velmi často.)

Končí v Thar.

Z Facing Circle ( např. po Allemande Left ):

 
   
před
All 8 Spin The Top
 po
Arm Turn 1/2
 po
Centers Star 3/4
Outsides move up 1/4
(hotovo)
Z Thar:

 
   
před
All 8 Spin The Top
 po
Arm Turn 1/2
 po
Centers Star 3/4
Outsides move up 1/4
(hotovo)

Poznámky:
  • Začínáte a končíte s tou samou osobou, to znamená s tím, s kým jste dělali Arm Turn 1/2.

Spin The Top [Mainstream] (Holman Hudspeth 1964): Z formací Wave a Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4, Ends move up 1/4 kolem středu formace čtyř tanečníků. Končí ve Wave (vlna).

1/4 | 1/2 | 3/4 Top [A1]: Z Thar, ze Squared Set poté, co všichni udělají Face In, nebo z dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; jděte dopředu (Centers ve hvězdě, Outsides venkem) po kružnicí, až potkáte N. tanečníka, kde N = 1 pro 1/4 Top, N = 2 pro 1/2 Top a N = 3 pro 3/4 Top. Končí v Thar.

Viz také All 8 CONCEPT [A2]

CALLERLAB definition for All 8 Spin The Top

Choreography for All Eight Spin The Top

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/all8spinthetop.php?language=czech
20-January-2020 08:28:19
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.