Definitions of Square Dance Calls and Concepts
All Eight Spin The Top [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All Eight Spin The Top -- [Plus]
   (autor neznámý)
Plus:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Thar, facing circle a dalších vhodných formací.

  1. Všichni Arm Turn 1/2 (skončí v Thar);
  2. Centers Star 3/4, Outsides vně kruhu move up 1/4. (Poznámka: move up znamená postoupit. Naučte se tento výraz, v definicích se používá velmi často.)

Končí v Thar.

Z Facing Circle ( např. po Allemande Left ):
 

   
před
All 8 Spin The Top
 po
Arm Turn 1/2
 po
Centers Star 3/4
Outsides move up 1/4
(hotovo)

Z Thar:
 

   
před
All 8 Spin The Top
 po
Arm Turn 1/2
 po
Centers Star 3/4
Outsides move up 1/4
(hotovo)

Poznámky:

  • Začínáte a končíte s tou samou osobou, to znamená s tím, s kým jste dělali Arm Turn 1/2.

Spin The Top [Mainstream] (Holman Hudspeth 1964): Z formací Wave a Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4, Ends move up 1/4 kolem středu formace čtyř tanečníků. Končí ve Wave (vlna).

1/4 | 1/2 | 3/4 Top [A1]: Z Thar, ze Squared Set poté, co všichni udělají Face In, nebo z dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; jděte dopředu (Centers ve hvězdě, Outsides venkem) po kružnicí, až potkáte N. tanečníka, kde N = 1 pro 1/4 Top, N = 2 pro 1/2 Top a N = 3 pro 3/4 Top. Končí v Thar.

Viz také All 8 CONCEPT [A2]

CALLERLAB definition for All 8 Spin The Top

Choreography for All Eight Spin The Top

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/all8spinthetop.php?language=czech
22-October-2019 10:56:10
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.