Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All Eight Spin The Top [Plus]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Thar, en cirkel där man tittar på varandra eller andra tillämpliga formationer.

  1. Alla Arm Turn 1/2 (för att sluta i en Thar);
  2. Centers Star 3/4 medan Outsides går upp 1/4 på utsidan.

Slutar i en Thar.

Från en Facing Circle ( t.ex., efter Allemande Left ):

 
   
före
All 8 Spin The Top
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Star 3/4
Outsides går upp 1/4
(klart)
Från en Thar:

 
   
före
All 8 Spin The Top
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Star 3/4
Outsides går upp 1/4
(klart)

Kommentarer:
  • Börjar och slutar med samma person. Dvs. alla slutar bredvid den person de ursprungligen gjorde Arm Turn 1/2 med.

Spin The Top [Mainstream] (Holman Hudspeth 1964): Från en Wave eller Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Ends går upp 1/4 runt mitten på 4-dansare formationen. Slutar i en Wave

1/4 | 1/2 | 3/4 Top [A1]: Från en Thar, en Static Square där alla gjort Face In, eller från andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Gå framåt (Centers i en Star, Outsides runt på utsidan) i en cirkel för att möta den n-te dansaren, där n = 1 för 1/4 Top, n = 2 för 1/2 Top, eller n = 3 för 3/4 Top. Slutar i en Thar.

Se också All 8 CONCEPT [A2]

CALLERLAB definition for All 8 Spin The Top

Choreography för All Eight Spin The Top

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/all8spinthetop.php?level=master&language=sweden
19-July-2024 09:00:46
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL