Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anything} Chain Thru [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

anything Chain Thru -- [C1]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Dansa anything callet; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 3/4.

     
före
Inpoint Triangle Chain Thru
 efter
Inpoint Triangle Circulate
 efter
Very Centers Trade
 efter
Center 4 Cast Off 3/4
(klart)

Kommentarer:

  • anything Chain Thru är samma som Finish Diamond Chain Thru
  • Cast Off 3/4 kan antingen vara en Arm Turn eller en 'Push' Cast.
  • Om anything callet är en Triangle eller Diamond Circulate, är det vedertaget att ordet 'Circulate' utelämnas. T.ex.,

  • Några caller använder Chain Thru från formationer som Parallel Lines och vill att alla Centers skall göra en Trade; och att alla skall göra Cast Off 3/4. Vi anser att detta är en felaktig användning av Chain Thru eftersom det kan vara tvetydigt i många situationer. Till exempel, från en Tidal Wave, vill callern att Very Centers skall göra Trade & sen att Center 4 skall Cast Off 3/4, eller vill callern att varje sida skall göra en Centers Trade & alla gör Cast Off 3/4? Också, om Chain Thru tillåts betyda att varje sida gör Centers Trade följt av alla gör Cast Off 3/4, då kan från Twin Diamonds en Chain Thru tolkas som om Centers på varje Diamond gör enTrade (eftersom de är Centers i sin 4-dansare formation), följt av förvirring, eftersom det inte finns någon dansare bredvid med vilken de kan göra Cast Off 3/4.

Diamond Chain Thru [A2] (Deuce Williams 1972): Från Twin Diamonds. Diamond Circulate; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 3/4. Slutar vanligen i Parallel Lines.

På C3A finns ytterligare en (utan samband) användning av frasen 'Chain Thru':

CALLERLAB definition for (Anything) Chain Thru

Choreography för anything Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/anythingchainthru.php?level=master&language=sweden
16-October-2019 16:41:46
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.