Definitions of Square Dance Calls and Concepts
1/4 (or 3/4) Thru [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 (or 3/4) Thru -- [A1]
   (Dick Bayer och Holman Hudspeth 1969)
A1:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en R-H Mini-Wave Box, en R-H Facing Diamond (Centers med R-H, Ends med L-H), eller andra tillämpliga formationer.

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
 2. de som kan Left Arm Turn 1/2.

Slutar i en Wave. Detta är ett 2-delars call.

Från en R-H Mini-Wave Box:
 

   
före
1/4 Thru
 efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Left Arm Turn 1/2
(klart)

Från en Facing Diamond:
 

   
före
1/4 Thru
 efter
Centers Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
(klart)

Kommentarer:

 • Från 8-dansare formationer som Columns eller Point-to-Point Diamonds, stanna i din grupp om 4.
 • 1/4 (eller 3/4) Thru börjar alltid med höger hand. Från Parallel L-H Waves, är det bara Centers som kan göra callet.
 • 1/4 Thru och 3/4 Thru finns i Swing Thru familjen. Dessa call börjar alla med höger hand. En 1/4 Thru är en Swing Thru men som man bara gör 1/4 för den första delen. På liknande sätt är en 3/4 Thru en Swing Thru men vrid 3/4 för den första delen. Man kan också tänka sig Swing Thru som en 2/4 Thru.
 • Håll ihop squarerna. 1/4 Thru kräver att dansarna håller ihop sina formationer eftersom det är svårt att göra callet från Waves långt isär!
 • 1/4 Thru, var noga med att vrida dig exakt 1/4 för den första delen. Ett vanligt misstag är att vrida sig mer än 1/4.
 • 3/4 Thru, tänk "halvt och sen en kvart till" för Arm Turn 3/4.
 • Den första delen av 1/4 Thru är en Arm Turn 1/4, vilket inte är samma som en Hinge: 1/4 Thru kan inte göras från formationer som Couples rygg mot rygg.
 • Den vanligaste startformationen är Parallel R-H Waves. Då, när jag lär ut 1/4 Thru, betonar jag följande:
  • Arbeta med de 4 dansarna i din Box, och
  • Trailers möter de andra Trailers för en Left Arm Turn 1/2. (det hjälper dansarna att inte vrida sin Right Arm Turn 1/4 för långt)
  3/4 Thru,
  • Leaders möter de andra Leaders för en Left Arm Turn 1/2.
  • För 3/4 vridningen, tänk "halvt sen en kvart till".
 • De som börjar callet skall vara i en Mini-Wave, inte 'facing' dansare. De flesta caller och dansare idag anser att det är otillåtet att calla 1/4 (eller 3/4) Thru från en formation som en Single Eight Chain Thru.

Kan 1/4 Thru göras från en Inverted Box?
En Inverted Box är en 2 x 2 som består av en R-H Mini-Wave och en L-H Mini-Wave.

Inverted Box
 

Vid en 1/4 Thru, gör de som har en R-H Mini-Wave en Arm Turn 1/4, och sedan de som har en L-H Mini-Wave en Arm Turn 1/2?

Fastän alla definitioner jag har sett för 1/4 (eller 3/4) Thru tycks tillåta att definitionen används från denna formation, känner jag att det inte är tillåtet eftersom det bryter mot callets Gestalt.

Jag anser att detta calls Gestalt är:

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
 2. de som möts och kan Left Arm Turn 1/2.

Med andra ord, jag känner att man bara kan göra Left Arm Turn 1/2 om man initialt gjorde en Right Arm Turn eller gör det med någon som gjorde det.

Left 1/4 (or 3/4) Thru [A1]: Börjar med vänster hand i stället för med höger hand. Dvs., de som kan Left Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som kan Right Arm Turn 1/2.

Grand 1/4 (or 3/4) Thru [A1]: Från R-H Columns och andra tillämpliga formationer. Alla som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); Alla som kan Left Arm Turn 1/2. Grand 1/4 (eller 3/4) Thru förhåller sig till 1/4 (eller 3/4) Thru som Grand Swing Thru till Swing Thru.

Any Hand 1/4 (or 3/4) Thru [A1]: Från tillämpliga 4-dansare formationer. De som kan Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som möts Arm Turn 1/2. Any Hand Concept tillåter att call som alltid börjar med höger hand kan göras från formationer där några dansare håller höger hand och några vänster hand.

Remake [A2] (Vince Di Caudo 1972): Från en R-H Mini-Wave Box, en Facing Diamond där Centers är i en R-H Mini-Wave, eller från andra tillämpliga 3- eller 4-dansare formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4; de som möts och kan Left Arm Turn 1/2; de som möts och kan Right Arm Turn 3/4. Slutar vanligen i samma formation som startformationen. Remake är en 1/4 Thru följt av en Right Arm Turn 3/4.

1/4 (or 3/4) Mix [C3A]: Från en R-H Mini-Wave Box, en Diamond med Centers i en R-H Mini-Wave, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som är i en Line|Wave Mix. Slutar i en Line eller Wave.

1/4 (or 3/4) Cross [C4] (Lee Kopman 1970): De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som är i en Line|Wave Centers Cross Run.

CALLERLAB definition for Quarter Thru
CALLERLAB definition for Three-Quarter Thru

Choreography för 1/4 (or 3/4) Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
A1:     

https://www.ceder.net/def/14thru.php?level=master%C3%A2%C5%92%C2%A9uage=czech&language=sweden
15-October-2019 23:23:50
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.