Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wheel Thru [A1]
   (Paul Moore 1962)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Couples.

Wheel Thru [A1]:
Belles 1/4 Right medan Beaus gör en diagonal Pass Thru samtidigt som de vrider sig 90° åt höger.

Left Wheel Thru [A1]:
Beaus 1/4 Left medan Belles gör en diagonal Pass Thru med vänster axel samtidigt som de vrider sig 1/4 åt vänster.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

Wheel Thru:

 
   
före
Wheel Thru
  halvvägs   (klart)
Left Wheel Thru:

 
   
före
Left Wheel Thru
  halvvägs   (klart)

Kommentarer:
  • Wheel Thru rör sig alla åt höger.
    Left Wheel Thru rör sig alla åt vänster.
  • Wheel Thru är samma som Lead Right [Basic] utom att Beaus passerar varandra med höger axel i stället för med vänster axel.
  • Dansare gör ofta en handklappning när de gör detta call.


Tveksamma användningar av Wheel Thru:

Jag har sett Wheel Thru användas av caller i följande tveksamma situationer:

Enligt min åsikt bör inget av detta callas. De illustreras här så att caller förhoppningsvis kan undvika dem.

Från en T-Bone 2 x 2:

 
 
före
Wheel Thru
 efter

Från denna position måste dansarna strikt följa definitionen för Wheel Thru (dvs, Belles 1/4 Right).

Jag tycker inte om detta därför att det strider mot min känsla att Wheel Thru är en Lead Right.

Från en L-H Wave:

 
   
före
Wheel Thru
  Anta att du är här!
(ta ett steg bakåt)
 efter

Från denna position försöker callern använda Facing-Couples/Ocean-Wave regeln för att göra Wheel Thru.

Emellertid är inte Facing-Couples/Ocean-Wave regeln tillämplig för Wheel Thru eftersom callet inte börjar med en Pass Thru, Pull By eller Arm Turn. Dessutom, definieras Wheel Thru i termer av Beaus och Belles, och i en L-H Wave är alla dansare Belles: därför borde kanske alla dansare bara göra 1/4 Right!

Wheel Fan Thru [C1]: Från Facing Couples. Beaus Extend (för att ta höger handfattning med varandra), Arm Turn 3/4 och Extend medan Belles 1/4 Right. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Wheel Fan & Cross Thru [C4]: Från Facing Couples. Wheel Fan Thru; Half Sashay (med den dansare som gör 1/4 Out som stiger åt sidan framför den dansare som gör Arm Turn 3/4). Slutar i Couples rygg mot rygg.

CALLERLAB definition for Wheel Thru
CALLERLAB definition for Left Wheel Thru

Choreography för Wheel Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/wheelthru.php?level=A1&language=sweden
14-April-2024 13:34:40
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL