Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Wheel And {anything} [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wheel And anything -- [C1]
   (Herb Lamster)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från tillämpliga formationer med ett eller fler Out-Facing Couple som inte direkt tittar på några andra dansare.

Wheel And anything:
Out-Facing Couples (Step Ahead om nödvändigt och) Promenade 1/4 på utsidan. (As Couples 1/4 Left; Counter Rotate 1/4, As Couples 1/4 In). De andra (går om nödvändigt in i mitten och) gör anything callet.

Reverse Wheel And anything:
Out-Facing Couples Reverse Promenade 1/4; de andra (går in och) gör anything callet.

   
före
Wheel And Touch 1/4
 efter
Out-Facing Couples
Promenade 1/4
 efter
New Centers Touch 1/4
(klart)

 
före
Wheel And Chase Right
 efter

 
före
Reverse Wheel And
Explode The Wave
 efter

Kommentarer:

  • Wheel And anything: Promenade riktningen är motsols. Vänster axel skall alltid vara in mot mitten på uppställningen vid Promenade.
  • Wheel And anything
    Out-Facing Couple går åt vänster
    Reverse Wheel And anything
    Out-Facing Couple går åt höger (Right) (tips: både Reverse och Right börjar med 'R'.)
  • CALLERLAB definitionen säger att Out-Facing Couples måste vara Outsides. Detta är intressant att notera eftersom CALLERLAB definitionerna för Clover And anything [A1] och Cross Clover And anything [A1] inte har den restriktionen.

CALLERLAB definition for Wheel and (Anything)
CALLERLAB definition for Reverse Wheel and (Anything)

Choreography för Wheel And anything

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/wheeland.php?language=sweden
19-October-2019 22:31:27
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.