Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wheel And {anything} [C1]
   (Herb Lamster)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných formací, ve kterých je jeden nebo více Out-Facing Couples a zároveň na nikoho dalšího.

Wheel And anything:
Out-Facing Couples (v případš potřeby Step Ahead a) venkem Promenade 1/4 (As Couples 1/4 Left; Counter Rotate 1/4, As Couples 1/4 In). Ostatní (přesun doprostřed, pokud je potřeba) a provedou anything.

Reverse Wheel And anything:
Out-Facing Couples Reverse Promenade 1/4; ostatní (přesun doprostřed a) provedou anything.

   
před
Wheel And Touch 1/4
 po
Out-Facing Couples
Promenade 1/4
 po
New Centers Touch 1/4
(hotovo)
 
před
Wheel And Chase Right
 po
 
před
Reverse Wheel And
Explode The Wave
 po

Poznámky:
 • Wheel And anything: Směr promenády je po směru hodinových ručiček. Levá ramena jsou při promenádě vždy směrem ke středu čtverylky.
 • Wheel And anything
  Out-Facing Couple jde doleva
  Reverse Wheel And anything
  Out-Facing Couple jde doprava (rada: slova Reverse a Right začínají na 'R'.)
 • CALLERLAB definice požaduje, aby Out-Facing Couples byly Outsides. Je to zajímavé, protože CALLERLAB definice Clover And anything [A1] a Cross Clover And anything [A1] takové omezení neobsahuje.

CALLERLAB definition for Wheel and (Anything)
CALLERLAB definition for Reverse Wheel and (Anything)

Choreography for Wheel And anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/wheeland.php?level=master&language=czech
21-June-2024 14:03:37
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL