Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Two-Faced CONCEPT [C3B]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från varierande formationer.

Byt ut varje Arm Turn 1/2 (dvs., Swing eller Slip) mot en Partner Trade och gör det givna callet. (T.ex, Two-Faced Spin The Top skulle starta från en Two-Faced Line och skulle vara en Partner Trade; Fan The Top.)

Här är en ofullständig lista på call som kan göras Two-Faced på C3B:

Alter & Circulate Alter The Wave Change The Centers | Wave
Delight | Dilemma Peel Chain Thru Relay The Deucey
Relay The Shadow Relay The Top Reverse The Top
Spin Chain & Exchange The Gears Spin Chain The Gears Spin Chain The Line
Spin Chain Thru Spin The Top Spin The Windmill
Swing & Circle Swing & Mix Swing Chain Thru
Swing-O-Late  

Two-Faced Spin The Top:

 
   
före
Two-Faced Spin The Top
 efter
Partner Trade
 efter
Fan The Top
(klart)

Kommentarer:
  • Call som normalt börjar med R-H (såsom Swing Thru) blir Any Hand call.
  • Cast Off 3/4 blir ofta en 'Push Cast.'
  • Det givna callet behöver inte börja med en Arm Turn 1/2 (t.ex, Two-Faced Reverse The Top).
  • I call som innehåller en Star (t.ex, Relay The Top), blir denna Star ofta en facing Star (eller Diamond). Gör en Star Circulate (facing Diamond Circulate) för varje 1/4 Turn av denna Star.
  • Two-Faced betyder inte att startformationen måste helt bestå av Couples. Det betyder helt enkelt att någonstans i det givna callet måste någon byta ut en Arm Turn 1/2 mot en Partner Trade. Till exempel, från en 3 & 1 Tidal uppställning, vid en Two-Faced Spin Chain The Line, börjar några dansare med en normal Arm Turn 1/2. Vår 'point' är att callern kan säga 'Two-Faced anything' istället för 'Some Work Two-Faced, alla anything'.

Choreography för Two-Faced CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/twofaced.php?language=sweden&level=master
13-June-2024 17:37:30
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL