Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Triple Diamond Concept [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Diamond Concept -- [C3A]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Triple Diamonds består av tre Diamond formationer bredvid varandra där några har positioner som upptas av Phantoms.

De två vanligaste typerna av Triple Diamonds visas nedan.

Triple Diamonds:
 

 
Reguljära Triple Diamonds...   och Point-to-Point Triple Diamonds

Triple Diamonds är analogt med Triple Boxes [C1] och Triple Columns | Lines | Waves [C1].

 
före
Triple Diamond Flip The Diamond
 efter

Triple Diamond call är (4 eller mindre)-dansare call, som kräver att du arbetar bara med dansarna i din Diamond. Av historiska skäl använder en del caller 8-dansare call som Diamond Chain Thru. I detta fall måste varje dansare välja en av de andra Diamonds att arbeta med. Detta åstadkoms genom att välja den Diamond som är närmast dig. Om det är samma avstånd, välj den Diamond du tittar mot. Med dagens uttryckssätt bör användningen av 8-dansare call från Triple Diamonds callas som 'Triple Diamonds Working Together...'

Triple "Z" CONCEPT [C4]: Tre "Z" formationer bredvid varandra.

Triple "Z"s
 

Se också Triple formations Working direction CONCEPT [C3B].

CALLERLAB definition for Triple Diamond Concept

Choreography för Triple Diamond Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/triplediamond.php?level=master&language=sweden
22-October-2019 00:45:15
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.