Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Triple Box Formation [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Box Formation -- [C1]
   (upphovsman okänd 1978)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Triple Box är namnet på en formation som består av tre 2 x 2 uppställningar bredvid varandra, där några innehåller phantom positioner. När du gör Triple Box call, arbeta med phantoms och riktiga dansare i din box och håll reda på phantoms och lämna plats för dem efter att ha avslutat callet.

Vem som arbetar med vem i en
Triple Box

 
före
Triple Box Circulate
 efter

 
före
Triple Box Pass The Ocean
 efter

 
före
Triple Box Counter Rotate 1/4
 efter

 
före
Triple Box Peel & Trail
 efter

Se också Triple Column | Line | Wave FORMATION [C1].

CALLERLAB definition for Triple Box/Column/Line/Wave Concept

Choreography för Triple Box Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/triplebox.php?language=sweden
23-October-2019 10:45:04
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.