Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stagger Concept [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Stagger betyder att ta en 16-Matrix formation, typiskt Interlocked Blocks [C1], och arbeta som om du vore i Columns. Efter att ha avslutat ett givet call, måste varje dansare sluta på en av den ursprungliga formationens 'footprints'. Shape-changing call är tillåtna med den restriktionen att det måste vara möjligt för varje dansare att otvetydigt kunna justera till att sluta på en av den ursprungliga formationens 'footprints'. När startformationen är Interlocked Blocks, fungerar diagonalen som det som styr för att återställa 'footprints' för den resulterande formationen.

Stagger CONCEPT

 
 
Härifrån...   tänk att du är här.

 
före
Stagger Circulate
 efter
     
före
Stagger Peel & Trail
  tänk att du är i Columns  efter
Peel & Trail
  efter
återställning av 'footprints'

Stagger anything To A Line | Wave | normal setup [C2V]: Börja det givna callet Stagger men sluta i en normal uppställning (dvs, ta bort distortionen). Till exempel, en Stagger Coordinate To A Line börjar från en distorderad uppställning men slutar i Parallel Lines.

Staggered Line | Wave [C2V] (Lee Kopman 1981):

 
   
härifrån...   eller härifrån...   arbeta som om du vore här.
Staggered Box [C2V] (Lee Kopman 1981):

 
   
härifrån...   eller härifrån...   arbeta som om du vore här.
Staggered Single 1/4 Tag (or Diamond) [C4]:

 
   
härifrån...   eller härifrån...   arbeta som om du vore här.

Split Stagger [C2V]: Samma som Stagger men arbeta Split. Till exempel, en Split Stagger Counter Rotate 1/4 är samma som Stagger Split Counter Rotate 1/4. Ibland säger callern Split Stagger för att betona att callet skall göras Split, när det hade räckt med bara Stagger, som i Split Stagger Walk & Dodge (eftersom Walk & Dodge är ett 4-dansare call görs det alltid Split när det callas från Columns). Vi anser att caller bör undvika att använda termen Split Stagger.

Big Block CONCEPT [C3A]: Från tillämpliga 4 x 4 Matrix formationer som Interlocked Blocks, en Butterfly, eller ett "O". Gör callet som om du arbetade i distorderade Parallel Lines.

Se också Block FORMATION [C1].

CALLERLAB definition for Stagger Concept

Choreography för Stagger Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/stagger.php?level=C2&language=sweden
16-June-2024 01:44:03
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL