Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Reflected Concept [C3B]
   (Clark Baker 1984)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från varierande formationer.

Gör any Tagging callet (eller någon variant på ett Tagging call) till 1/2 Tag positionen; Tandem Arm Turn 1/4 (dvs., Split Counter Rotate 1/4); fullborda any Tagging call.

Reflected Flip The Line:

 
     
före
Reflected Flip The Line
 efter
1/2 Flip The Line
 efter
Tandem Arm Turn 1/4
(Box Counter Rotate 1/4)
 efter
Fullborda Flip The Line
(klart)
Reflected Track 3:

 
     
före
Reflected Track 3
 efter
Track 2
 efter
Tandem Arm Turn 1/4
(Split Counter Rotate 1/4)
 efter
Extend
(klart)

Kommentarer:
 • Den generella ide'n med Reflected är att man börjar på Tagging call och rör sig i en rät linje, träffar en tänkt vägg och "studsar" eller reflekteras från den i 90° vinkel och sen fullbordar callet.
 • På sådana call som Track 3 eller Invert The Column som, även om det krävs åtta dansare för att utföra callet, så involverar Tagging delen av callet bara (2 grupper om) 4 dansare.
 • Den generaliserade definitionen för Reflected är att göra det givna callet till 1/2 Tag positionen; Counter Rotate 1/4 med avseende på det antal dansare som gör Tagging delen av callet; fullborda det givna callet.

  Reflected Partner Tag:
  Från ett Couple eller Mini-Wave. 1/4 In och Touch (detta är en Partner 1/2 Tag); Arm Turn 1/4 (eftersom det är bara två dansare i Tagging delen); Step Thru (för att sluta rygg mot rygg).
  Line of 6 Reflected Tag The Line:
  Från en Line om 6. Line om 6 1/2 Tag; Tandem om 3 Arm Turn 1/4; alla fullbordar sin Tag för att sluta i Tandem om 3 rygg mot rygg.

Reflected Partner Tag:

 
     
före
Reflected Partner Tag
 efter
Partner 1/2 Tag
 efter
Arm Turn 1/4
 efter
Step Thru
(klart)
Center Line Of 6 Reflected 1/2 Tag:

 
   
före
Center Line of 6 Reflected 1/2 Tag
 efter
Center Line of 6 1/2 Tag
 efter
Center 6 Counter Rotate 1/4
(klart)

Se också Tagging Calls.

Choreography för Reflected Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/reflected.php?level=C3B&language=sweden
20-June-2024 03:25:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL