Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Outlet [C2]
   (Kip Garvey 1978)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en tillämplig generaliserad 1/4 Tag.

Outsides gör sin del av en Facing eller Split Recycle medan Centers gör sin del av en Facing eller Split Recycle och arbetar på diagonalen med de outside dansare som End på Center Line tittar på.

Slutar i Parallel Waves.

 
före
Outlet
 efter

Kommentarer:
  • Very Centers arbetar med Ends bredvid (på Center 4) i den riktning som End tittar.
  • Outlet kan också beskrivas som att End på Center Line, och håller fast i dansaren bredvid, gör enVeer inåt (för att bilda Columns); alla Split Recycle.
  • Var försiktig: Outlet och All 8 Recycle [C1] känns ganska lika. Ett vanligt misstag är att göra det ena i stället för det andra.
  • Vi anser att callern måste använda termen Mirror Outlet eller Left Outlet när Centers är i en vänsterhandsuppställning och båda outsides tittar in. En del caller callar helt enkelt Outlet från denna uppställning och förväntar sig att Outsides skall arbeta Mirror.

Se också Inlet [C2].

CALLERLAB definition for Outlet

Choreography för Outlet

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/outlet.php?language=sweden
19-May-2024 04:33:18
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL