Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Inlet [C2]
   (Kip Garvey 1978)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Waves eller tillämpliga Parallel 3 & 1 Lines (Ends måste vara i Tandem; Lead End & dansaren bredvid måste vara i en Mini-Wave).

Out-Facing End och dansaren bredvid Recycle medan In-Facing End och dansaren bredvid gör sin del av en Split eller Facing Recycle och justerar för att sluta i en Center Wave.

Slutar i en 1/4 Tag.

 
före
Inlet
 efter

Notera: Vi har sett tre olika skrivna definitioner för Inlet, vilket leder till en tvetydighet i det följande exemplet:

före
Inlet
Fall 1

 
efter
Fall 2

 
efter
Fall 3

 
efter

  • Fall 1: Här används definitionen för Inlet som anges ovan och anses korrekt av de flesta vi har talat med.
  • Fall 2: Inneractives (In-Facing End och Center bredvid) Dodge inåt för att bilda en Box och gör sen en Recycle. Fall 2 skulle kunna callas Cycle And Slant Recycle.
  • Fall 3: Detta är Mirror-image (spegelbild) versionen. En del caller anser att den hand som Ends håller bestämmer om det är Mirror versionen av callet som skall göras. Vi håller inte med. Fall 3 bör callas Mirror Inlet.

Beroende på denna tvetydighet avstår de flesta caller från att calla Inlet från startformationen som visas ovan.

Diamond Inlet [C4]: From Parallel Waves, 3 By 1 Lines, or other applicable formations. In-Facing Ends and adjacent do an Inlet, as Out-Facing Ends and adjacent dancers do a 2/3 Recycle. Ends in Twin Diamonds. Same as Outeractives (Out-Facing Ends and adjacent dancers) go 2/3, all Inlet.

Se också Outlet [C2].

CALLERLAB definition for Inlet

Choreography för Inlet

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/inlet.php?language=sweden
20-June-2024 03:10:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL