Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Lockit [A1]
   (Lee Kopman 1971)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Wave, tillämplig Line om 4, eller tillämplig Diamond.

Centers Arm Turn 1/4 medan Ends går upp i en kvartscirkel runt mittpunkten på 4-dansare formationen (dvs, Ends gör sin del av Fan The Top).

Slutar vanligen i samma formation, men roterad 90°.

Från en Wave:

 
 
före
Lockit
 efter
Från en L-H Two-Faced Line:

 
 
före
Lockit
 efter
Från en Diamond:

 
 
före
Lockit
 efter
Från en Tidal 3 & 1 Line: (för att visa slutpositionen när dansare möts på samma position)

 
 
före
Lockit
 efter

Kommentarer:
  • Centers måste börja i en Mini-Wave. Centers del är en Arm Turn 1/4 inte en Hinge. Det är olämpligt för en caller att calla Lockit när båda Centers tittar åt samma håll.
  • Tänk på Lockit som en 'kort' Fan The Top (Centers gör bara 1/4 i stället för 3/4).
  • Från en Two-Faced Line, är Lockit identiskt med Couples Hinge.
  • Från en Tidal Wave, Tidal Two-Faced Line (As Couples Wave) eller Point-to-Point Diamonds, är Lockit identiskt med Split Counter Rotate 1/4.

Hinge The Lock [C3A] (Lee Kopman 1974): Från en tillämplig icke T-Bone 2 x 2. Hinge; Lockit. Slutar i en Wave.

Lock The Hinge [C3A] (Lee Kopman 1974): Från en Wave eller en Two-Faced Line. Lockit; Hinge. Slutar i en Mini-Wave Box.

Locker's Choice [C3A] (Lee Kopman 1981): Från Parallel Waves. Lockit; Center Wave Lockit medan de andra Trade; Center Wave Hinge medan de andra Step & Fold. Slutar i Parallel Waves med motsatt hand. Detta är ett 3-delars call.

Cross Lockit [C3B] (Lee Kopman): Från en Wave eller en Two-Faced Line. Som en rörelse, Lockit and Spread. Slutar i en Wave eller en Two-Faced Line.

Lock 'Em Up [C3B] (Bill Davis 1982): Från tillämpliga Tidal Lines eller tillämpliga Parallel Lines. Lockit; Hinge; Centers Hinge medan Outsides Counter Rotate 1/4; Centers Lockit medan Outsides Roll. Detta är ett 4-delars call.

CALLERLAB definition for Lock It

Choreography för Lockit

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/lockit.php?level=master&language=sweden
18-June-2024 01:21:08
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL