Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Lockit [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Lockit -- [A1]
   (Lee Kopman 1971)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Wave, vhodných Line of 4 a vhodných Diamond.

Centers Arm Turn 1/4, mezitím Ends move up o 1/4 kruhu kolem středu formace čtyř tanečníků (tzn. Ends do your part Fan The Top).

Obvykle končí v té samé formace, ale otočené o 90°.

Z Wave:
 

 
před
Lockit
 po

Z L-H Two-Faced Line:
 

 
před
Lockit
 po

Z Diamond:
 

 
před
Lockit
 po

Z Tidal 3 & 1 Line: (ukázka koncové formace, pokud se dva tanečníci potkají na stejném místě)
 

 
před
Lockit
 po

Poznámky:

  • Centers musí začínat v Mini-Wave. Část pro středové je Arm Turn 1/4, nikoliv Hinge. Je nepřípustné, aby caller řekl Lockit z formace, ve které se oba Centers koukají stejným směrem.
  • Přemýšlejte o Lockit jako o 'krátkém' Fan The Top (Centers se točí jen o 1/4 místo o 3/4).
  • Z formace Two-Faced Line je Lockit identický s Couples Hinge.
  • Z formací Tidal Wave, Tidal Two-Faced Line (As Couples Wave), a Point-to-Point Diamonds je Lockit identický se Split Counter Rotate 1/4.

Hinge The Lock [C3A] (Lee Kopman 1974): Z vhodných non T-Bone 2 x 2. Hinge; Lockit. Končí ve Wave.

Lock The Hinge [C3A] (Lee Kopman 1974): Z formace Wave nebo Two-Faced Line. Lockit; Hinge. Končí v Mini-Wave Box.

Locker's Choice [C3A] (Lee Kopman 1981): Z formace Parallel Waves. Lockit; Center Wave Lockit, Others Trade; Center Wave Hinge, Others Step & Fold (Centers Step Ahead, Ends Fold). Končí v Parallel Waves za druhou ruku. Figura má tři části.

Cross Lockit [C3B] (Lee Kopman): Z formace Wave nebo Two-Faced Line. Jako jeden pohyb Lockit and Spread. Končí ve Wave nebo Two-Faced Line.

Lock 'Em Up [C3B] (Bill Davis 1982): Z vhodných Tidal Lines nebo vhodných Parallel Lines. Lockit; Hinge; Centers Hinge, Outsides Counter Rotate 1/4; Centers Lockit, Outsides Roll. Tato figura má čtyři části.

CALLERLAB definition for Lock It

Choreography for Lockit

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/lockit.php?level=master&language=czech
21-October-2019 18:55:33
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.