Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Latch On ({fraction}) [C3A]
   (Lee Kopman 1975)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Tandem, Facing dansare, eller Back-to-Back dansare.

Right Roll To A Wave, Arm Turn 1/4 (eller den givna fraction).

Slutar i en R-H Mini-Wave. Detta är ett 2-delars call.

   
före
Latch On
 efter
Right Roll To A Wave
 efter
Arm Turn 1/4
(klart)

JÄMFÖR FÖLJANDE

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
As Couples Once Removed Latch On
 efter
Once Removed As Couples Latch On

 1. I det första fallet hör du, 'As Couples' först, så du arbetar As Couples för att göra callet 'Once Removed Latch On'. Se diagram nedan.

   
  Tänk att du börjar här
  där varje dansare är ett par
   efter
  Once Removed Latch On
 2. I det andra fallet hör du, 'Once Removed' först, så du måste arbeta Once Removed för att göra callet 'As Couples Latch On'. Notera att, i detta fall, är dansarna i uppsättningen {, , , } på vartannat plan i både startformationen och slutformationen. På samma sätt är dansarna i uppsättningen {, , , }.

CALLERLAB definition for Latch On (fraction)

Choreography för Latch On (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/latchon.php?level=master&language=sweden
21-May-2024 23:14:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL