Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Lateral Substitute [C2]
   (Lee Kopman 1979)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Centers (eller utpekade dansare) glider sidledes mot Outsides (eller icke-utpekade dansare) vilka förflyttar sig till den plats som blivit ledig.

   
före
Lateral Substitute
  halvvägs  efter
   
före
Tandem-Based Triangle
Lateral Substitute
  halvvägs  efter

I exemplet ovan, glid bara sidledes för att Substitute The Triangle.

Kommentarer:
  • För att undvika kollisioner, kan Centers (eller utpekade dansare) få lov att tillfälligt gå framåt eller bakåt för att kunna röra sig runt de andra dansarna.
  • Ingen ändrar sin ansiktsriktning medan man gör en Lateral Substitute.
  • The difference between Substitute [C1] and Lateral Substitute is the facing direction of the Centers (or designated dancers). On a Substitute, these dancers move forward or backward; On a Lateral Substitute, at least one of these dancers moves sideways.

Substitute [C1]: Från generaliserade Columns. Centers höjer sina förenade händer för att göra en båge och (rör sig mot de närmaste Outsides) går framåt eller backar medan Outsides går in i mitten. Substitute byter Centers mot Outsides. Ingen ändrar ansiktsriktningen medan man gör detta call och i praktiken gör dansarna sällan någon båge. Från Tandem Couples, gör Lead Couple en båge och backar medan Trailing Couple Steps Ahead (Circulate).

CALLERLAB definition for Lateral Substitute

Choreography för Lateral Substitute

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/lateralsubstitute.php?language=sweden&level=master
18-May-2024 19:55:08
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL