Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Latch On ({fraction}) [C3A]
   (Lee Kopman 1975)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Tandem dancers, Facing dancers, or Back-to-Back dancers. EN: 10
Från Tandem, Facing dansare, eller Back-to-Back dansare. SE: 10

Right Roll To A Wave, Arm Turn 1/4 (or the designated fraction). EN: 20
Right Roll To A Wave, Arm Turn 1/4 (eller den givna fraction). SE: 20

Ends in a R-H Mini-Wave. This is a 2-part call. EN: 30
Slutar i en R-H Mini-Wave. Detta är ett 2-delars call. SE: 30

   
före
Latch On
 efter
Right Roll To A Wave
 efter
Arm Turn 1/4
(klart)

JÄMFÖR FÖLJANDE

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
As Couples Once Removed Latch On
 efter
Once Removed As Couples Latch On

 1. For the first case, 'As Couples' is heard first, so you work As Couples to do the call 'Once Removed Latch On'. See diagrams below. EN: 40
  I det första fallet hör du, 'As Couples' först, så du arbetar As Couples för att göra callet 'Once Removed Latch On'. Se diagram nedan. SE: 40

   
  Imagine you start here
  where each dancer is a couple EN: 50
  Tänk att du börjar här
  där varje dansare är ett par SE: 50
   efter
  Once Removed Latch On
 2. For the second case, 'Once Removed' is heard first, so you work Once Removed to do the call 'As Couples Latch On'. Note that, for this case, the dancers in the set {, , , } are on every other plane in both the starting formation and the ending formation. Similarly, so are the dancers in the set {, , , }. EN: 60
  I det andra fallet hör du, 'Once Removed' först, så du måste arbeta Once Removed för att göra callet 'As Couples Latch On'. Notera att, i detta fall, är dansarna i uppsättningen {, , , } på vartannat plan i både startformationen och slutformationen. På samma sätt är dansarna i uppsättningen {, , , }. SE: 60

CALLERLAB definition for Latch On (fraction)

Choreography för Latch On (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/latchon.php?level=master&language=sweden&action=edit
23-June-2024 23:35:06
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL