Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Latch On ({fraction}) [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Latch On (fraction) -- [C3A]
   (Lee Kopman 1975)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Tandem dancers, Facing dancers a Back-to-Back dancers.

Right Roll To A Wave, Arm Turn 1/4 (nebo určenou část (fraction)).

Končí v R-H Mini-Wave. Tato figura má dvě části.

   
před
Latch On
 po
Right Roll To A Wave
 po
Arm Turn 1/4
(hotovo)

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
As Couples Once Removed Latch On

po
Once Removed As Couples Latch On

 1. V prvním případě je 'As Couples' řečeno jako první, takže pracujete As Couples pro celou figuru 'Once Removed Latch On'. Prohlédněte si diagram níže.

   
  Představte si, že jste zde
  jakoby každý tanečník byl pár.
   po
  Once Removed Latch On

 2. V druhém případě je řečeno jako první 'Once Removed', proto pracujete Once Removed a děláte figuru 'As Couples Latch On'. Všimněte si, že v tomto případě tanečníci {, , , } jsou Once Removed jak ve výchozí, tak v koncové formaci. Stejně tak tanečníci {, , , }.

CALLERLAB definition for Latch On (fraction)

Choreography for Latch On (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/latchon.php?level=master&language=czech
15-October-2019 21:17:48
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.