Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Lateral Substitute [C2]
   (Lee Kopman 1979)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Centers (nebo označení tanečníci) se posunou stranou směrem ven (nebo směrem k neoznačeným tanečníkům), kteří se naopak posunou na uvolněné místo.

   
před
Lateral Substitute
  half-way  po
   
před
Tandem-Based Triangle
Lateral Substitute
  half-way  po

Ve výše uvedeném příkladě prostě jen uděláte krok stranou.

Poznámky:
  • Aby se zabránilo případným srážkám, Centers (nebo označení tanečníci) se mohou dočasně pohnout dopředu nebo dozadu a vyhnout se ostatním.
  • Při Lateral Substitute nikdo nemění směr pohledu.
  • Rozdíl mesi Substitute [C1] a Lateral Substitute je ve směru pohledu Centers (nebo označených tanečníků). Při Substitute se tito tanečníci pohybují dopředu nebo dozadu; Při Lateral Substitute se alespoň jeden z nich pohybuje stranou (bokem).

Substitute [C1]: Z formace Generalized Columns. Centers zvednou ruce, udělají bránu, a pohybují se dopředu nebo dozadu směrem k nejbližšímu Outsides, kteří se naopak pohybují do středu na uvolněná místa. Figura se provádí tak, že Centers jdou venkem okolo Outsides. Nikdo nemění směr pohledu.

CALLERLAB definition for Lateral Substitute

Choreography for Lateral Substitute

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/lateralsubstitute.php?language=czech&level=master
28-May-2024 19:26:54
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL