Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Grand Chain Eight [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand Chain Eight -- [C2]
   (Gordon Hoyt 1956)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Double Pass Thru, Eight Chain Thru, Facing Lines, eller andra tillämpliga formationer.

De som kan Right Pull By; alla (move along (= man rör sig framåt liknande Bend the Line) och) Step to a L-H (Mini-)Wave; Centers gör 1/4 Courtesy Turn med Ends genom att göra en U-Turn Back åt vänster och placera sin högra hand på ryggen på End och Bend The Line.

Från Double Pass Thru:
 

     
före
Grand Chain Eight
 efter
Centers Right Pull By
 efter
Step To A L-H Wave
 efter
Centers Courtesy
Turn the Ends 1/4
(klart)

Från Facing Lines:
 

     
före
Grand Chain Eight
 efter
Right Pull By
 efter
move along and
Step To A L-H Wave
 efter
Centers Courtesy
Turn the Ends 1/4
(klart)

Från Eight Chain Thru:
 

     
före
Grand Chain Eight
 efter
Right Pull By
 efter
move along and
Step To A L-H Wave
 efter
Centers Courtesy
Turn the Ends 1/4
(klart)

Kommentarer:

  • Från en Eight Chain Thru, är ett vanligt misstag att göra en Chain The Square [C2].
  • Courtesy Turn rörelsen (efter Right Pull By och move along) beskrivs ibland som 1/4 Out; Courtesy Turn. Vi tycker inte om den definitionen av två skäl:
    1. Belle delen är något klumpig eftersom det först är en 1/4 Out (åt höger) och sedan Courtesy Turn 1/2 (åt vänster), i stället för en mjuk Courtesy Turn (1/4).
    2. Om du går vidare till C3, kan callern calla en Left | Mirror Grand Chain Eight i vilket fall vi tror att det är lättare att komma ihåg att Step To A R-H Wave & och sedan vrider Centers alltid runt med Ends. Om i stället du skulle 1/4 Out, skulle det lätt bli förvirrande vem som vrider runt vem.
  • Ett alternativt sätt att tänka på Step To A L-H Mini-Wave & Courtesy Turn rörelsen är att göra en Left Touch 1/4 & Leads U-Turn Back (Roll twice).

Split Grand Chain Eight [C2]: De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva; alla Step to a L-H Wave; Centers Courtesy Turn the Ends 1/4 för att sluta i Facing Couples (dansas som Centers  U-Turn Back åt vänster och placera höger hand på ryggen på den End som är bredvid och Bend The Line).

Split Grand Chain Eight:
 

       
före
Split Grand Chain Eight
 efter
Right Pull By
& 1/4 In
 efter
Step To A L-H Wave
  efter
Centers U-Turn
Back åt vänster
 efter
Bend The Line
(klart)

Eight By anything [C3A] (Lee Kopman 1981): Från tillämpliga formationer (som en 2 x 4 där outsides tittar på varandra). Outside 4 gör sin del av Grand Chain Eight & Roll medan Centers gör anything callet (arbetar i Center). Slutar i varierande formationer.

Se också Split [Square Thru] CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Grand Chain Eight

Choreography för Grand Chain Eight

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/grandchain8.php?level=master&language=sweden
23-October-2019 23:07:03
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.