Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Fan Concept [C3B]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Fan CONCEPT används på call som börjar med en Arm Turn 1/2 (Swing) följt av en Centers Cast Off 3/4. Ta bort den inledande Arm Turn 1/2 och gör det givna callet.

Typiska call som används med Fan CONCEPT:

Alter & Circulate Spin Chain & Exchange The Gears
Alter The Wave Spin Chain The Gears
Relay The Deucey Spin Chain The Line
Relay The Shadow Spin Chain Thru
Relay The Top  

Kommentarer:
  • Fan CONCEPT togs fram genom att generalisera skillnaden mellan 'Spin The Top' och 'Fan The Top'.
  • För call vars namn börjar med ordet 'Spin' byts ordet 'Spin' ut mot ordet 'Fan' (t.ex, Spin Chain the Gears blir Fan Chain the Gears). För alla andra call sätts ordet 'Fan' in framför namnet på callet (t.ex, Alter the Wave blir Fan Alter the Wave).
  • Callen som är listade ovan kan också göras från en uppställning där dansarna är Facing (Eight Chain Thru eller Facing Lines). I så fall, Step To A Wave och gör sen callet.
  • Callern kan alternativt säga Finish any call istället för Fan any call.
  • Fastän man vid första anblicken kan tro att Fan alltid kan ersättas med Finish, så är det inte så. "Facing couples / ocean wave" regeln tillämpas på Fan concept men inte på Finish concept. Till exempel, från en Eight Chain Thru formation, Fan Relay The Top är tillåtet, medan Finish Relay The Top inte är det.


 
     
före
Fan Alter The Wave
 efter
Centers Arm Turn 3/4
medan Ends U-Turn Back
 efter
Counter Rotate 1/2
 efter
Flip The Diamond
(klart)
Fan Chain Thru:

 
     
före
Fan Chain Thru
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
Very Centers Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
(klart)

(Ibland ser det ut som att
Ends har den svåraste delen!)
Fan Relay The Shadow:

 
   
före
Fan Relay The Shadow
 efter
Center 6 Step To A Wave and Arm Turn 3/4
as Very Ends Counter Rotate 1/4
 efter
Centers Hinge and spread apart
as Others do the Centers Part of Cast A Shadow
(klart)
Se också Finish CONCEPT.

Choreography för Fan Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/fan.php?language=sweden&level=master
15-July-2024 13:53:39
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL