Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Explode The Line [A1]
   (Bill Shymkus 1964)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från vilken som helst Line om 4.

Explode [A1]:
Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead.
Justera om nödvändigt för att sluta i Facing Couples.

 
Explode The Line [A1]:
Explode; Right Pull By.
Slutar i Couples rygg mot rygg.

Från en One-Faced Line:

 
   
före
Explode The Line
  efter
Centers Step Ahead, alla 1/4 In
och justera till Facing Couples

(efter Explode)
 efter
Right Pull By
(klart)
Från en 3 & 1 Line:

 
   
före
Explode The Line
  efter
Centers Step Ahead, alla 1/4 In
och justera till Facing Couples

(efter Explode)
 efter
Right Pull By
(klart)
Från en Two-Faced Line:

 
   
före
Explode The Line
  efter
Centers Step Ahead, alla 1/4 In
och justera till Facing Couples

(efter Explode)
 efter
Right Pull By
(klart)
Notera: Från en Two-Faced Line, är dansrörelsen för Explode The Line ofta klumpig. En del caller anser till och med att det är otillåtet och undviker att calla det från en Line där Centers tittar åt olika håll.

Kommentarer:
  • Explode The Line är en generalisering av Explode The Wave [Plus].
  • Det viktigaste att komma ihåg med Explode The Line är "Centers Step Forward".
  • Om en End och Center bredvid tittar åt samma håll skall End backa lite före vridningen 1/4. Att dansa Explode på det sättet är att föredra, eftersom vid slutet av callet så blir inte paren förskjutna och det behövs ingen justering.
  • Försäkra dig om att ha Facing Couples innan Right Pull By. Skulle du misslyckas med det kan du hamna snett efter Pull By. Slutformationen skall vara Couples rygg mot rygg.
  • Efter Explode, kan alla göra Roll. Efter Explode The Line, kan ingen göra Roll.

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry och Clarence Watson 1959): Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid 90° på stället mot dansaren bredvid. Slutar i Facing Dancers.

Explode And anything [Plus,A1]:

  • Från en Wave eller Inverted Line [Plus]. Som en rörelse, Step Thru & 1/4 In. Slutar i Facing Couples.
  • Från en generaliserad Line [A1]. Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Facing Couples.

Explode The Wave [Plus] (Jack Lasry 1965): Från en Wave (eller Inverted Line). Step Thru & vrid 1/4 mot mitten på din Line; Right Pull By. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Reverse Explode [from a Wave] [C1]: Från en Wave eller Inverted Line. Som en rörelse, Step Thru & 1/4 Out. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Reverse Explode [from a Line] [C4]: Som en rörelse, Ends Step Ahead och 1/4 Out medan Centers 1/4 Out och Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Couples rygg mot rygg. Reverse Explode [from a Line] röstades bort från C1 listan för många år sedan och används sällan på någon nivå längre.

CALLERLAB definition for Explode the Line

Choreography för Explode The Line

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/explodetheline.php?level=master&language=sweden
12-June-2024 07:57:34
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL