Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Explode The Top [C3A]
   (Holman Hudspeth 1969)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Lines.

  1. Explode;
  2. End Beau Circulate 1 & 1/2 medan End Belle Circulate, Veer inåt och U-Turn Back medan Centers Touch 1/2 och Very Centers Cast Off 3/4 medan de andra Center Step Ahead för att bilda en R-H Star
  3. Vrid din Star 1/4;
  4. och ledaren för Unwrap går framåt och de andra följer för att göra Unwrap The Star, och alla gör Face In för att sluta i Facing Lines.

före
Explode The Top
 
     
efter
Explode
 efter
Ends går till sin Star position
medan Centers Touch 1/2
 efter
Very Centers Cast Off 3/4
medan de andra Centers Step Ahead
(dvs, Star vridningen)
 efter
Star 1/4;
Very Outsides leder Unwrap The Star;
och Face In
(klart)

Kommentarer:
  • Den Center som gjorde Step Ahead bör lyfta sin vänstra hand för att visa att de leder Unwrap The Star.
  • Den som leder Unwrap är End på Center Wave efter att stjärnan vridits 1/4.
  • Danstips: Very Ends på Unwrap (dansarna och i figurerna ovan) kan alternativt dansa Unwrap & 1/4 In som en Star 1/2, gå framåt & 1/4 Left och gå under den höjda armen hos dansaren bredvid (som den ursprungliga outside Belle gör på Circle To A Line [B]).

Variant: Explode The Top turn the Star n less (or more) position(s). Ledaren för Unwrap är alltid den dansare som blir End på Center Wave efter Star vridningen.

CALLERLAB definition for Explode The Top

Choreography för Explode The Top

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/explodethetop.php?language=sweden&level=master
18-July-2024 04:36:37
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL