Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Explode The Line [A1]
 
 
Från vilken som helst Line om 4.

Explode [A1]:
Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead.
Justera om nödvändigt för att sluta i Facing Couples.

 
Explode The Line [A1]:
Explode; Right Pull By.
Slutar i Couples rygg mot rygg.

Från en One-Faced Line:

 
   
före
Explode The Line
  efter
Centers Step Ahead, alla 1/4 In
och justera till Facing Couples

(efter Explode)
 efter
Right Pull By
(klart)
Från en 3 & 1 Line:

 
   
före
Explode The Line
  efter
Centers Step Ahead, alla 1/4 In
och justera till Facing Couples

(efter Explode)
 efter
Right Pull By
(klart)
Från en Two-Faced Line:

 
   
före
Explode The Line
  efter
Centers Step Ahead, alla 1/4 In
och justera till Facing Couples

(efter Explode)
 efter
Right Pull By
(klart)
Notera: Från en Two-Faced Line, är dansrörelsen för Explode The Line ofta klumpig. En del caller anser till och med att det är otillåtet och undviker att calla det från en Line där Centers tittar åt olika håll.

Kommentarer:
  • Explode The Line är en generalisering av Explode The Wave [Plus].
  • Det viktigaste att komma ihåg med Explode The Line är "Centers Step Forward".
  • Om en End och Center bredvid tittar åt samma håll skall End backa lite före vridningen 1/4. Att dansa Explode på det sättet är att föredra, eftersom vid slutet av callet så blir inte paren förskjutna och det behövs ingen justering.
  • Försäkra dig om att ha Facing Couples innan Right Pull By. Skulle du misslyckas med det kan du hamna snett efter Pull By. Slutformationen skall vara Couples rygg mot rygg.
  • Efter Explode, kan alla göra Roll. Efter Explode The Line, kan ingen göra Roll.

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry och Clarence Watson 1959): Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid 90° på stället mot dansaren bredvid. Slutar i Facing Dancers.

Explode And anything [Plus,A1]:

  • Från en Wave eller Inverted Line [Plus]. Som en rörelse, Step Thru & 1/4 In. Slutar i Facing Couples.
  • Från en generaliserad Line [A1]. Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Facing Couples.

Explode The Wave [Plus] (Jack Lasry 1965): Från en Wave (eller Inverted Line). Step Thru & vrid 1/4 mot mitten på din Line; Right Pull By. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Reverse Explode [from a Wave] [C1]: Från en Wave eller Inverted Line. Som en rörelse, Step Thru & 1/4 Out. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Reverse Explode [from a Line] [C4]: Som en rörelse, Ends Step Ahead och 1/4 Out medan Centers 1/4 Out och Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Couples rygg mot rygg. Reverse Explode [from a Line] röstades bort från C1 listan för många år sedan och används sällan på någon nivå längre.

https://www.ceder.net/def/explodetheline.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.