Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Diamond Formation | Circulate [Plus]
   (Dewey Berry 1972)
Plus:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

En Diamond är en 4-dansare formation som kan sättas upp från en Line om 4 efter Centers Hinge.

En Diamond består av två Centers (de med handfattning) och två Ends (också kallade Points).

Diamond Formation:

 
 
Diamond 'footprints'   Typiska ansiktsriktningar
   
R-H Diamond L-H Diamond Facing Diamond

Diamond Circulate [Plus] (Dewey Berry 1972): Från en Diamond. Gå framåt till nästa position i din Diamond medan du samtidigt vrider dig 90° mot mitten på din Diamond. Centers blir Points och vice versa. Dansare som möter varandra i circulationsbanan passerar varandra med höger axel.

Från en R-H Diamond:

 
 
före
Diamond Circulate
 efter
Från en L-H Diamond:

 
 
före
Diamond Circulate
 efter
Från Facing Diamonds:

 
   
före
Diamond Circulate
  part-way  efter
Från Facing Diamonds, passera alltid med höger axel.

Diamonds uppträder typiskt i par.

 • Twin Diamonds är bredvid varandra längs kortaxeln.
 • Point-to-Point Diamonds är bredvid varandra längs långaxeln.

Twin Diamonds
Point-to-Point Diamonds

Kommentarer:
 • Om du är en Center i din Diamond, ta handfattning med den andra Center i din Diamond.
 • Om du är en Point, använd innerhanden att peka nedåt inåt mot mitten på din Diamond. Ta inte i hand med någon i din Diamond.
 • Handfattning eller inte är viktigt efterso de flesta Diamond call är definierade i termer av Points och Centers. Dvs., Points gör si och Centers gör så. Om du håller handen fel kan det orsaka förvirring om vem som gör vilken del.

På Plus, finns det tre call som görs endast från Diamonds:

 • Diamond Circulate [Plus] (Dewey Berry 1972): Från en Diamond. Gå framåt till nästa position i din Diamond medan du samtidigt vrider dig 90° mot mitten på din Diamond. Centers blir Points och vice versa. Dansare som möter varandra i circulationsbanan passerar varandra med höger axel.
 • Flip The Diamond [Plus] (Deuce Williams 1973): Från en Diamond. Centers gör sin del av Diamond Circulate medan Points Flip In (180°) mot den närmaste Center positionen. En normal Diamond slutar i en Wave.
 • Cut The Diamond [Plus] (Lee Kopman 1973): Från en Diamond. Centers gör sin del av Diamond Circulate medan Points glider samman och Trade för att sluta på Center positionen längst bort. En normal Diamond slutar i en Two-Faced Line.

Diamond formationen kan ha olika namn beroende på ansiktsriktningen på outside dansarna:

Single 1/4 Tag Formation
Single 3/4 Tag Formation

Det finns en subtil skillnad mellan 'footprints' på Twin Diamonds och en Generalized 1/4 Tag Formation.

Twin Diamonds
Generalized 1/4 Tag Formation
Den exakta positionen för Outside dansarna beror på åt vilket håll de tittar. På Twin Diamonds, är outsides mitt emellan centers på sin sida; medan på en Generalized 1/4 Tag, är outsides direkt bredvid varandra (har handfattning). Medan man dansar kan formationen skifta mellan dessa två formationer.

En Diamond formation ryms i en 2 x 3 matrix. En Diamond är 2 positioner bred och 3 positioner lång.

2 x 3 Matrix:

 
RÄTT
(längd = 3 positioner)
2 x 4 Matrix:

 
FEL
(längd = 4 positioner)

Square Breathing är en term som används för att visa att dansarnas position dynamiskt ändras när formationerna expanderar och drar ihop sig. Se exempel nedan:

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Centers Hinge

FEL
(utan Square Breathing)
Outsides justerade inte

 efter
Centers Hinge

RÄTT
(med Square Breathing)
Outsides rörde sig en halv position inåt
och en halv position framåt eller bakåt
för att bilda perfekta Diamonds

Drop direction [C2] (Lee Kopman 1975): Från en Diamond eller generaliserad Single 1/4 Tag med Centers i en Mini-Wave. Centers gör sin del av Extend the Tag medan de andra 1/4 mot den givna direction (relativt 4-dansareformationen). Justera för att sluta i en 2 x 2.

CALLERLAB definition for Diamond Circulate

Choreography för Diamond Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/diamondcirc.php?level=PLUS&language=sweden
21-July-2024 20:54:38
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL