Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Diamond Formation | Circulate [Plus]
   (Dewey Berry 1972)
Plus:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Diamond (diamant) je formace čtyř tanečníků, kterou lze získat z formace Line of 4 poté, co Centers udělají Hinge.

Diamond se skládá ze dvou Centers (ti, kteří se drží) a dvou Ends (těm se říká Points).

Diamond Formation:

 
 
Pozice formace Diamond   Typické směry pohledu
   
R-H Diamond L-H Diamond Facing Diamond

Diamond Circulate [Plus] (Dewey Berry 1972): Z formace Diamond. Jděte dopředu na další pozici v Diamond, během pohybu se otočte o 90° směrem ke středu formace Diamond. Centers se stanou Points a naopak. Tanečníci, kteří se na sebe koukají, se míjejí pravými rameny.

Z R-H Diamond:

 
 
před
Diamond Circulate
 po
Z L-H Diamond:

 
 
před
Diamond Circulate
 po
Z Facing Diamonds:

 
   
před
Diamond Circulate
  part-way  po
Z formace Facing Diamonds se vždy míjejte pravými rameny.

Diamanty se typicky vyskytují v páru.

 • Twin Diamonds přiléhají podél krátké osy.
 • Point-to-Point Diamonds přiléhají podél dlouhé osy.

Twin Diamonds
Point-to-Point Diamonds

Poznámky:
 • Pokud jste Center v Diamond, držíte se za ruce s dalším Center ve svém diamantu.
 • Pokud jste Point, ukazujte si vnitřní rukou do středu svého diamantu. Ve svém diamantu se s nikým za ruce nedotýkáte.
 • Držení se nebo nedržení je důležité, protože figur prováděných v (nebo z) diamantu je definována pomocí termínů Points a Centers. Tedy Points něco a Centers něco jiného. Pokud se držíte špatně, může to způsobit zmatek v tom, kdo dělá jakou část.

Na Plusu jsou tři figury prováděné výhradně z formace Diamond:

 • Diamond Circulate [Plus] (Dewey Berry 1972): Z formace Diamond. Jděte dopředu na další pozici v Diamond, během pohybu se otočte o 90° směrem ke středu formace Diamond. Centers se stanou Points a naopak. Tanečníci, kteří se na sebe koukají, se míjejí pravými rameny.
 • Flip The Diamond [Plus] (Deuce Williams 1973): Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points Flip In (180°) směrem k bližší středové pozici. Normální Diamond končí ve Wave.
 • Cut The Diamond [Plus] (Lee Kopman 1973): Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points úkrok k sobě a Trade - skončí na vzdálenější středové pozici. Normální Diamond končí v Two-Faced Line.

Formace Diamond může mít různá jména v závislosti na tom, jakým směrem se venkovní tanečníci koukají.

Single 1/4 Tag Formation
Single 3/4 Tag Formation

Je jemný rozdíl v postavení tanečníků ve formacích Twin Diamonds a Generalized 1/4 Tag Formation.

Twin Diamonds
Generalized 1/4 Tag Formation
Přesná pozice venkovních tanečníků závisí na tom, jakým směrem se koukají. Ve formaci Twin Diamonds jsou venkovní tanečníci v ose, která prochází spojenými rukami centers, tudíž je mezi Points je mezera. Ve formaci Generalized 1/4 Tag stojí outsides hned u sebe (drží se za ruce). Během tance může jedna formace přecházet v druhou.

Formace Diamond se nachází v matici 2 x 3, dvě pozice na šířku a tři na délku.

2 x 3 Matrix:

 
RIGHT
(délka = 3 pozice)
2 x 4 Matrix:

 
WRONG
(délka = 4 pozice)

Square Breathing (dýchání čtverylky) používaný pro fakt, že pozice tanečníků se dynamicky mění podle toho, jak se formace roztahuje a smršťuje. Viz příklady níže:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Centers Hinge

ŠPATNĚ
(bez Square Breathing)
Outsides se nezarovnali

 po
Centers Hinge

DOBŘE
(se Square Breathing)
Outsides se posunuli o 1/2 pozice dovnitř
a 1/2 pozice dopředu nebo dozadu
a vytvořili perfektní Diamonds

Drop direction [C2] (Lee Kopman 1975): Z formace Diamond a Generalized (obecný) Single 1/4 Tag s Centers v Mini-Wave. Centers dělají svoji část Extend the Tag, ostatní otočka o 1/4 daným direction (směrem) (relativně v rámci formace čtyř tanečníků). Srovnejte se do formace 2 x 2.

CALLERLAB definition for Diamond Circulate

Choreography for Diamond Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/diamondcirc.php?level=PLUS&language=czech
23-July-2024 05:31:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL