Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Diamond Formation | Circulate [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Diamond Formation | Circulate -- [Plus]
   (Dewey Berry 1972)
Plus:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Diamond (diamant) je formace čtyř tanečníků, kterou lze získat z formace Line of 4 poté, co Centers udělají Hinge.

Diamond se skládá ze dvou Centers (ti, kteří se drží) a dvou Ends (těm se říká Points).

Diamond Formation:
 

 
Pozice formace Diamond   Typické směry pohledu

   
R-H Diamond L-H Diamond Facing Diamond

Diamond Circulate [Plus] (Dewey Berry 1972): Z formace Diamond. Jděte dopředu na další pozici v Diamond, během pohybu se otočte o 90° směrem ke středu formace Diamond. Centers se stanou Points a naopak. Tanečníci, kteří se na sebe koukají, se míjejí pravými rameny.

Z R-H Diamond:
 

 
před
Diamond Circulate
 po

Z L-H Diamond:
 

 
před
Diamond Circulate
 po

Z Facing Diamonds:
 

   
před
Diamond Circulate
  part-way  po

Z formace Facing Diamonds se vždy míjejte pravými rameny.

Diamanty se typicky vyskytují v páru.

  • Twin Diamonds přiléhají podél krátké osy.
  • Point-to-Point Diamonds přiléhají podél dlouhé osy.

Twin Diamonds

Point-to-Point Diamonds

Poznámky:

  • Pokud jste Center v Diamond, držíte se za ruce s dalším Center ve svém diamantu.
  • Pokud jste Point, ukazujte si vnitřní rukou do středu svého diamantu. Ve svém diamantu se s nikým za ruce nedotýkáte.
  • Držení se nebo nedržení je důležité, protože figur prováděných v (nebo z) diamantu je definována pomocí termínů Points a Centers. Tedy Points něco a Centers něco jiného. Pokud se držíte špatně, může to způsobit zmatek v tom, kdo dělá jakou část.

Na Plusu jsou tři figury prováděné výhradně z formace Diamond:

  • Diamond Circulate [Plus] (Dewey Berry 1972): Z formace Diamond. Jděte dopředu na další pozici v Diamond, během pohybu se otočte o 90° směrem ke středu formace Diamond. Centers se stanou Points a naopak. Tanečníci, kteří se na sebe koukají, se míjejí pravými rameny.
  • Flip The Diamond [Plus] (Deuce Williams 1973): Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points Flip In (180°) směrem k bližší středové pozici. Normální Diamond končí ve Wave.
  • Cut The Diamond [Plus] (Lee Kopman 1973): Z formace Diamond. Centers udělají svou část Diamond Circulate, Points úkrok k sobě a Trade - skončí na vzdálenější středové pozici. Normální Diamond končí v Two-Faced Line.

Formace Diamond může mít různá jména v závislosti na tom, jakým směrem se venkovní tanečníci koukají.

Single 1/4 Tag Formation

Single 3/4 Tag Formation

Je jemný rozdíl v postavení tanečníků ve formacích Twin Diamonds a Generalized 1/4 Tag Formation.

Twin Diamonds

Generalized 1/4 Tag Formation

Přesná pozice venkovních tanečníků závisí na tom, jakým směrem se koukají. Ve formaci Twin Diamonds jsou venkovní tanečníci v ose, která prochází spojenými rukami centers, tudíž je mezi Points je mezera. Ve formaci Generalized 1/4 Tag stojí outsides hned u sebe (drží se za ruce). Během tance může jedna formace přecházet v druhou.

Formace Diamond se nachází v matici 2 x 3, dvě pozice na šířku a tři na délku.

2 x 3 Matrix:
 

RIGHT
(délka = 3 pozice)

2 x 4 Matrix:
 

WRONG
(délka = 4 pozice)

Square Breathing (dýchání čtverylky) používaný pro fakt, že pozice tanečníků se dynamicky mění podle toho, jak se formace roztahuje a smršťuje. Viz příklady níže:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Centers Hinge

ŠPATNĚ
(bez Square Breathing)
Outsides se nezarovnali

po
Centers Hinge

DOBŘE
(se Square Breathing)
Outsides se posunuli o 1/2 pozice dovnitř
a 1/2 pozice dopředu nebo dozadu
a vytvořili perfektní Diamonds

Drop direction [C2] (Lee Kopman 1975): Z formace Diamond a Generalized (obecný) Single 1/4 Tag s Centers v Mini-Wave. Centers dělají svoji část Extend the Tag, ostatní otočka o 1/4 daným direction (směrem) (relativně v rámci formace čtyř tanečníků). Srovnejte se do formace 2 x 2.

CALLERLAB definition for Diamond Circulate

Choreography for Diamond Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/diamondcirc.php?language=czech
18-October-2019 21:45:02
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.