Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cycle & Wheel [A1]
   (Ron Schneider och Dick Bayer 1975)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från vilken som helst Line om 4.

Mini-Wave dansarna gör en Recycle medan Couple dansarna gör Wheel & Deal.

Om båda Ends börjar med att titta åt samma håll, går den End som är längst till höger och dansaren bredvid, framför den End som är längst till vänster och dansaren bredvid denna.

Om Ends börjar med att titta i motsatta riktningar, slutar callet i Facing Couples. Om Ends börjar med att titta åt samma håll, slutar callet i Tandem Couples.

 
före
Cycle & Wheel
 efter
 
före
Cycle & Wheel
 efter

Kommentarer:
 • Cycle & Wheel slutar aldrig i Couples rygg mot rygg. Det slutar antingen i Facing Couples eller i Tandem Couples.
 • Cycle & Wheel är en generalisering av Wheel & Deal [Basic] och Recycle [Mainstream], som tillåter att callet kan göras från vilken som helst Line om 4.
  • Från en Wave, är Cycle & Wheel samma som Recycle.
  • Från en One-Faced Line eller Two-Faced Line, är Cycle & Wheel samma som Wheel & Deal.
 • Om båda Ends börjar med att titta åt samma håll, var noga med att passera med höger axel. På så sätt försäkrar man sig om att rätt par hamnar framför det andra. Detta är samma regel som för Wheel & Deal.
 • Fuskdefinition: De som är i en Mini-Wave gör en Centers U-Turn Back genom att vrida sig mot End bredvid; alla Wheel & Deal. Kommer denna definition att ställa till problem för dig? Troligen inte.
 • På de högre nivåerna finns det många olika versioner av Recycle (t.ex., Facing Couples; Box | Split; Diamond). Därför har en något annorlunda definition för Cycle & Wheel utvecklats, nämligen, de som kan Recycle medan de andra Wheel & Deal.
 • Cycle & Wheel hette ursprungligen Destroy The Line.

Recycle [Mainstream] (Lee Kopman 1974):

Från en Wave.

Mainstream definition: Ends Cross Fold medan Centers Fold bakom Ends bredvid och följer efter i Single File för att titta in och bilda ett Couple (en 360° sväng för Ends).

Challenge definition: Centers Fold bakom Ends och alla justerar till en Mini-Wave Box; Box Counter Rotate 1/4; Roll.

Slutar i Facing Couples.

Cycle And anything [C4]: Från tillämpliga formationer. Mini-Wave dansarna Recycle medan de andra gör anything callet. Till exempel, (från en 3 & 1 Line) Cycle And Turn & Deal; (från Parallel 3 & 1 Lines) Cycle And Ferris Wheel.

 
före
Cycle And 1/2 Tag
 efter

CALLERLAB definition for Cycle and Wheel

Choreography för Cycle & Wheel

Comments? Questions? Suggestions?
 
A1:     

https://www.ceder.net/def/cycleandwheel.php?language=sweden
15-June-2024 01:43:29
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL