Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Criss Cross Your Neighbor [C2]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Trailers Cross Extend och Arm Turn 3/4 (Cross Your Neighbor) & Spread medan Leaders 1/2 Box Circulate & Cross Run.

En Mini-Wave Box slutar i en Wave med motsatt hand.

Trafikmönster: De som gör Cross Run bör göra en vid sväng för att kunna komma runt de som gör Cast Off 3/4.

Från en Mini-Wave Box:

 
   
före
Criss Cross Your Neighbor
 efter
Trailers Cross Extend
medan Leaders 1/2 Box Circulate
 efter
Centers Arm Turn 3/4 & Spread
medan Ends Cross Run
(klart)
Från en T-Bone 2 x 2:

 
   
före
Criss Cross Your Neighbor
 efter
Trailers Cross Extend
medan Leaders 1/2 Box Circulate
 efter
Centers Arm Turn 3/4 & Spread
medan Ends Cross Run
(klart)

Det är intressant att notera att fastän det finns en Grand Follow Your Neighbor [A1] och en Grand Cross Your Neighbor [C1V], finns det inte något sådant som en Grand Criss Cross Your Neighbor.

Criss Cross The Deucey [C3B]: Från Parallel Waves, tillämpliga 2 x 4 T-Bones eller från den formation som fås efter All 4 Couples Touch 1/4. Trailers Cross Extend, Arm Turn 3/4 och Spread medan Leaders 1/2 Split Circulate och sedan Phantom Crossover Circulate. Slutar i Parallel Waves, Point-to-Point Diamonds eller en Thar. För 6 av de 8 dansarna är Criss Cross The Deucey samma som Criss Cross Your Neighbor.

any Tagging call Your Criss Cross Neighbor [C2V]: Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Criss Cross Your Neighbor. Slutar i en Wave.

Se också Cross Your Neighbor [C1].

CALLERLAB definition for Criss Cross Your Neighbor

Choreography för Criss Cross Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/crisscrossyourneighbor.php?level=master&language=sweden
18-May-2024 05:34:17
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL