Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Trailers Cross Extend och Arm Turn 3/4 (Cross Your Neighbor) & Spread medan Leaders 1/2 Box Circulate & Cross Run.

En Mini-Wave Box slutar i en Wave med motsatt hand.

Trafikmönster: De som gör Cross Run bör göra en vid sväng för att kunna komma runt de som gör Cast Off 3/4.

Från en Mini-Wave Box:

 
   
före
Criss Cross Your Neighbor
 efter
Trailers Cross Extend
medan Leaders 1/2 Box Circulate
 efter
Centers Arm Turn 3/4 & Spread
medan Ends Cross Run
(klart)
Från en T-Bone 2 x 2:

 
   
före
Criss Cross Your Neighbor
 efter
Trailers Cross Extend
medan Leaders 1/2 Box Circulate
 efter
Centers Arm Turn 3/4 & Spread
medan Ends Cross Run
(klart)

Det är intressant att notera att fastän det finns en Grand Follow Your Neighbor [A1] och en Grand Cross Your Neighbor [C1V], finns det inte något sådant som en Grand Criss Cross Your Neighbor.

Criss Cross The Deucey [C3B]: Från Parallel Waves, tillämpliga 2 x 4 T-Bones eller från den formation som fås efter All 4 Couples Touch 1/4. Trailers Cross Extend, Arm Turn 3/4 och Spread medan Leaders 1/2 Split Circulate och sedan Phantom Crossover Circulate. Slutar i Parallel Waves, Point-to-Point Diamonds eller en Thar. För 6 av de 8 dansarna är Criss Cross The Deucey samma som Criss Cross Your Neighbor.

any Tagging call Your Criss Cross Neighbor [C2V]: Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Criss Cross Your Neighbor. Slutar i en Wave.

Se också Cross Your Neighbor [C1].

https://www.ceder.net/def/crisscrossyourneighbor.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.