Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Concentric Concept [C1]
   (Jim Davis 1978)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från 8-dansare formationer som består av 4 inside dansare och 4 outside dansare.

De 4 inside dansarna gör det givna callet och arbetar i mitten på uppställningen medan de 4 outside dansarna gör det givna callet och arbetar med varandra runt utsidan av uppställningen.

Kommentarer:
 • Ett bra sätt att tänka när det gäller Concentric är att tänka att man släpper en sten i en damm med lugnt vatten och tittar på de koncentriska ringar som rör sig utåt från mitten där man släppte stenen. Om du lägger denna bild över squaren, kommer de 4 dansarna i mitten att arbeta innanför den innersta ringen och de 4 yttre dansarna att arbeta mellan den innersta ringen och nästa ring utanför. Varje grupp om 4 arbetar oberoende av den andra gruppen och bibehåller sitt förhållande till den andra gruppen och 'very center' på uppställningen.
 • De 4 inside dansarna gör alltid callet normalt i mitten.
 • Slutpositionen för de 4 outside dansarna beror på vad det är för formation (förklarat nedan).

(A) Om det givna callet slutar i en 1x4, en Diamond, eller en Single 1/4 Tag, finns det bara en möjlig slutformation: en 1x4 delas på mitten och distribueras som två 1x2 formationer på motsatta sidor om inside dansarna; en Diamond eller Single 1/4 Tag delas i  4 delar, och distribueras som points på en Galaxy.

   

Formationerna ovan visar slutpositionerna för outside dansarna när det givna callet slutar i en 1x4 eller Diamond. De streckade fyrkanterna representerar de 4 Center dansarna som kan vara i en 2x2 (som visas), en 1x4 (horisontal eller vertikal), eller vilken som helst annan 4-dansare formation.

 
före
Outsides Concentric Pass The Ocean
 efter
 
före
Outsides Concentric Switch To A Diamond
 efter


(B) För de 4 outside dansarna, om det givna callet börjar och slutar i en 2x2, gäller följande regler: 
 1. Om de 4 outside dansarna börjar som om de vore Ends på Parallel Lines, så måste de sluta som Ends på Parallel Lines.
 2. Likadant, om de 4 outside dansarna börjar som om de vore Ends på Columns, så måste de sluta som Ends på Columns.

De två reglerna ovan är kända som 'Lines-to-Lines, Columns-to-Columns' regeln. Dvs, om du börjar i Parallel Lines, måste du sluta i Parallel Lines; om du börjar i Columns, måste du sluta i Columns. Notera att slutformationen inte behöver vara Lines eller Columns, eftersom Centers kan vara T-Boned mot Ends.

Exempel på formationer där de 4 Outside dansarna "tänker" att de är Ends på Lines:

 
   
Exempel på formationer där de 4 Outside dansarna "tänker" att de är Ends på Columns:

 
   

Outsides Concentric Walk & Dodge:

 
före
Outsides
Concentric Walk & Dodge
 efter
 
före
Outsides
Concentric Walk & Dodge
 efter

Outsides Concentric Partner Tag:

 
före
Outsides
Concentric Partner Tag
 efter
 
före
Outsides
Concentric Partner Tag
 efter


(C) För de 4 outside dansarna, om det givna callet inte börjar i en 2x2 men slutar i en 2x2, gäller följande regel:
 1. De 4 Outside måste sluta i positioner så att den långa axeln på uppställningen ändras med 90°.

  Många formationer i square dance har en långaxel och en kortaxel. Dvs, formationen är märkbart längre i en riktning (långaxeln) än den är bred i den andra riktningen (kortaxeln). När man dansar Concentric Concept, om de 4 outside dansarna inte börjar i en 2x2, men slutar i en 2x2, måste de sluta på 'footprints' som ändrar den ursprungliga långaxeln på formationen med 90°.

 
före
Outsides
Concentric Recycle
 efter
 
före
Outsides
Concentric Hinge
 efter

Concentric Bend The Line:

 
 
 
RÄTT
 
 
FEL
 
   
före
Concentric Bend The Line
  efter   Denna slutformation är fel
eftersom långaxeln inte förändrades
Concentric Turn & Deal:

 
 
 
RÄTT
 
 
FEL
 
   
före
Concentric Turn & Deal
  efter   Denna slutformation är fel
eftersom långaxeln inte förändrades
Concentric Linear Cycle:

 
 
 
RÄTT
 
 
FEL
 
   
före
Concentric Linear Cycle
  efter   Slutformationen här känns 'rätt' men
är fel eftersom
långaxeln inte förändrades

Concentric Touch 1/4: (använd Lines-to-Lines, Columns-to-Columns regeln)

 
före
Concentric Touch 1/4
 efter
 
före
Concentric Touch 1/4
 efter

Concentric Chase Right: (använd Lines-to-Lines, Columns-to-Columns regeln)

 
före
Concentric Chase Right
 efter
 
före
Concentric Chase Right
 efter


Fler kommentarer:
 • Så snart du hör ordet 'Concentric', kolla om du är i Lines eller Columns. Om du är i varken Lines eller Columns, kolla riktningen på din långaxel.

Single Concentric Concept [C4]: Från en 1 x 4 eller annan tillämpbar 4-dansare formation. Centers arbetar med varandra för att göra det givna callet medan Ends arbetar runt Centers för att göra det givna callet.

 
före
Single Concentric
Single Wheel
 efter

Se också Cross Concentric Concept [C2].

CALLERLAB definition for Concentric Concept

Choreography för Concentric Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/concentric.php?level=master&language=sweden
21-July-2024 22:45:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL