Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Clover | Cross Clover And {anything} [A1]
   (Jack Lasry 1965)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga formationer med ett eller fler Out-Facing Couples som inte tittar direkt på några andra dansare.

Clover And anything [A1]:
Out-Facing Couples (stig om nödvändigt framåt och) Cloverleaf.
De andra (går om nödvändigt in i mitten och) gör anything callet.

Cross Clover And anything [A1]:
Out-Facing Couples Cross Cloverleaf (som en rörelse Half Sashay och sedan Cloverleaf).
De andra (går om nödvändigt in i mitten och) gör anything callet.

Clover And Touch 1/4:

 
   
före
Clover And Touch 1/4
 efter
Out-Facing Couples
Cloverleaf
 efter
New Centers Touch 1/4
(klart)
Clover And Hinge:

 
 
före
Clover And Hinge
 efter
Cross Clover And Fan The Top:

 
 
före
Cross Clover And
Fan The Top
 efter

Kommentarer:
  • De som gör anything callet måste gå in i mitten (om de inte redan är där) innan de gör anything callet.
  • Cross Clover And anything, passerar Out-Facing Couples varandra med vänster axel beroende på att Belle går framför Beau på en Half Sashay.
  • Clover | Cross Clover And anything används ibland från formationer där alla tittar ut (t.ex., Completed Double Pass Thru efter Centers Face Out). Härifrån, gör Ends Cloverleaf medan Centers gör anything callet.

Startpositioner för Clover | Cross Clover And anything:

 
   

Criss Cross Clover And anything [NOL]: Out-Facing Couples Cross Cloverleaf och Half Sashay medan de andra (går in och) gör anything callet.

Wheel And anything [C1] (Herb Lamster): Från tillämpliga formationer med ett eller fler Out-Facing Couple som inte direkt tittar på några andra dansare. Out-Facing Couples (Step Ahead om nödvändigt och) Promenade 1/4 på utsidan. (As Couples 1/4 Left; Counter Rotate 1/4; As Couples 1/4 In). De andra (går om nödvändigt in i mitten och) gör anything callet.

CALLERLAB definition for Clover and (Anything)
CALLERLAB definition for Cross Clover And (Anything)

Choreography för Clover | Cross Clover And anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/cloverand.php?language=sweden&level=master
14-July-2024 21:55:37
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL