Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chase Your Neighbor [C1]
   (Burt Rubenstein)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Back-to-Back Couples.

Belles U-Turn Back åt höger & alla Box Circulate; Follow Your Neighbor.

Slutar i en L-H Wave.

   
före
Chase Your Neighbor
 efter
Belles U-Turn Back åt höger
& alla Box Circulate
(Chase the 1/2 Tag)
 efter
Follow Your Neighbor
(klart)

Kommentarer:
  • De ursprungliga Beaus möts för en Arm Turn 3/4.
  • Lägg inte till Spread såvida callern inte uttryckligen säger så.

Chase The (fraction) Tag [C3B] (Ron Schneider 1983): Från Back-to-Back Couples. Belles U-Turn Back åt höger medan Beaus 1/2 Box Circulate & Roll; alla Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, fullfölj en full Tag The Line.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
     
efter
Chase The 1/4 Tag
 efter
Chase The 1/2 Tag
 efter
Chase The 3/4 Tag
 efter
Chase The Tag

Chase The Tag är samma som Vertical Tag The Line [C1] utom att det måste börja från Back-to-Back Couples, och att Belles vänder sig åt höger i stället för åt vänster.

Följaktligen är, Chase Your Neighbor en Chase The 1/2 Tag; Follow Your Neighbor.

Chase & Scatter [C3B]:
Chase The 1/2 Tag; Scatter Scoot.
Chase Back [C3B]:
Chase The 1/2 Tag; Scoot Back.
Chase Chain Thru [C3B]:
Chase The 1/2 Tag; Scoot Chain Thru.

Se också any Tagging call Your Neighbor [C2].

CALLERLAB definition for Chase Your Neighbor

Choreography för Chase Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/chaseyourneighbor.php?level=master&language=sweden
15-June-2024 01:10:46
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL