Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Checker Board | Box {anything} [C3A]
   (Lee Kopman)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 2 x 4 (eller andra tillämpliga formationer) med exakt två Leaders i varje Line.

I följande diagram, betecknar Leaders i varje Line medan betecknar de andra dansarna. Dansarna som är betecknade med kan titta åt vilket håll som helst utom i samma riktning som dansarna i sin 1 x 4.

     
Leaders i en
R-H Wave uppställning...
  en L-H Wave uppställning...   en R-H 2FL uppställning...   en L-H 2FL uppställning.

Checker Board anything:
Leaders i varje Line ( dansarna) Trade med varandra medan de andra gör anything callet och arbetar i en distorderad 1 x 4. Slutar i en 2 x 4.

Checker Box anything:
Leaders i varje Line ( dansarna) Trade med varandra medan de andra gör anything callet och arbetar i en distorderad 2 x 2. Slutar i en 2 x 4.

Notera: De andra ( dansarna) i diagrammen ovan kan titta åt vilket håll som helst. Om det finns fler än två Leaders i en Line, måste callern specificera vilka som skall göra Trade genom att säga 'Prefer the anyone to Trade, all Checker Board | Box anything'.

Tips: De dansare som gör Trade kan hjälpa de andra genom att göra en exakt Trade och identifiera de lediga platserna bredvid genom att peka på dem.

JÄMFÖR Checker Board Recycle MED Checker Box Recycle.
Checker Board Recycle

 
     
före
Checker Board Recycle
 efter
Leaders Trade
medan Trailers gör en 1 x 4
 efter
Recycle
 efter
återställande av 'footprints'
Checker Box Recycle

 
     
före
Checker Box Recycle
 efter
Leaders Trade
medan Trailers gör en 2 x 2
 efter
Recycle
 efter
återställande av 'footprints'

Notera: Checker Board | Box lärs ofta ut som: Leaders Trade medan de andra går in i mitten och gör den givna formationen (en 1 x 4 om det är Checker Board eller en 2 x 2 om det är Checker Box), gör anything callet och sen går tillbaka till de lediga platserna. Som dansare föredrar vi att göra anything callet och arbeta i en Distorted Column | Line | Wave | Box. Dvs, vi vill stanna på de ursprungliga positionerna och bara flytta oss därifrån om det är nödvändigt. Till exempel, från Parallel L-H Waves, om callet är Checker Box Cross & Turn, kan Trailing End (Belle) helt enkelt göra en U-Turn Back i stället för att gå in i mitten, göra en Box, U-Turn Back, Veer Out för att bli en End.

Checker Board Dixie Style To A Wave

 
 
före
Checker Board
Dixie Style To A Wave
 efter
Leaders i Lines Trade
medan de andra Distorted Column
Dixie Style To A Wave
(klart)

Checker formation anything [C4] (Vic Ceder): Leaders (som måste vara i Lines) Trade med varandra medan de andra gör anything callet och arbetar i en distorderad formation. Den angivna formation är en 4-dansare formation som en Diamond, Single 1/4 Tag eller "Z". Sålunda kan Checker Board alternativt callas Checker Column, Checker Line eller Checker Wave.

Checker Diamond Cut The Diamond

 
 
före
Checker Diamond
Cut The Diamond
 efter
Leaders i Lines Trade
medan de andra Distorted Diamond
Cut The Diamond
(klart)

CALLERLAB definition for Checker Board/Box Anything

Choreography för Checker Board | Box anything

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/checkerboard.php?language=sweden&level=master
21-July-2024 22:03:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL