Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Checker Board | Box {anything} [C3A]
   (Lee Kopman)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formací 2 x 4 (nebo dalších vhodných) s přesně dvěma Leaders v každé Line.

Na následujícím diagramu označuje Leaders v každé Line a označuje ostatní tanečníky. Tanečníci označení se mohou koukat libovolným směrem kromě toho, kam se koukají v jejich 1 x 4.

     
Leaders v
v pravé vlně...
  levé vlně...   pravé 2-faced line...   levé 2-faced line.

Checker Board anything:
Leaders v každé Line ( ) spolu udělají Trade, ostatní udělají figuru anything tak, že pracují v distorted 1 x 4. Končí v 2 x 4.

Checker Box anything:
Leaders v každé Line ( ) spolu udělají Trade, osttaní udělají figuru anything tak, že pracují v distorted 2 x 2. Končí v 2 x 4.

Poznámka: ostatní ( ) ve výše uvedeném diagramu se mohou koukat libovolným směrem. Pokud jsou v každé Line více než dva Leaders, musí caller specifikovat kdo dělá Trade tím, že použije 'Prefer the anyone to Trade, all Checker Board | Box anything'.

Rada: ti, co dělají Trade, mohou pomoci ostatním tím, že Trade udělají velmi přesně a pak identifikují přilehlá prázdná místa tak, že na ně budou ukazovat.

POROVNEJTE Checker Board Recycle S Checker Box Recycle.
Checker Board Recycle

 
     
před
Checker Board Recycle
 po
Leaders Trade,
Trailers vytvoří 1 x 4
 po
Recycle
 po
Zpět do původních pozic
Checker Box Recycle

 
     
před
Checker Box Recycle
 po
Leaders Trade,
Trailers vytvoří 2 x 2
 po
Recycle
 po
Zpět do původních pozic

Poznámka: Figura Checker Board | Box je často učena jako: Leaders Trade, ostatní jdou doprostřed, vytvoří danou formaci (1 x 4 v případě Checker Board nebo 2 x 2 v případě Checker Box), provedou figuru anything a pak jdou zpátky na uvolněná místa. Jako tanečníci preferujeme dělat figuru anything v Distorted Column | Line | Wave | Box. Tedy zkuste zůstat stát na svých původních místech a pohněte se jen v případě potřeby. Například z formace Parallel L-H Waves, pokud je figura Checker Box Cross & Turn, Trailing End (Belle) může jednoduše udělat U-Turn Back místo přechodu do středu, vytvoření Box, U-Turn Back, a pak Veer out na konec řady.

Checker Board Dixie Style To A Wave

 
 
před
Checker Board
Dixie Style To A Wave
 po
Leaders v Lines Trade,
ostatní Distorted Column
Dixie Style To A Wave
(hotovo)

Checker formation anything [C4] (Vic Ceder): Leaders (kteří musí být v Lines) spolu udělají Trade, ostatní udělají anything tak, že pracují v distorted formaci. Označená formace je formace čtyř tanečníků jako Diamond, Single 1/4 Tag nebo "Z". Tudíž Checker Board může být alternativně callerován jako Checker Column, Checker Line nebo Checker Wave.

Checker Diamond Cut The Diamond

 
 
před
Checker Diamond
Cut The Diamond
 po
Leaders v Lines Trade,
ostatní Distorted Diamond
Cut The Diamond
(hotovo)

CALLERLAB definition for Checker Board/Box Anything

Choreography for Checker Board | Box anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/checkerboard.php?level=master&language=czech
19-May-2024 20:23:36
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL