Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Chase Your Neighbor [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chase Your Neighbor -- [C1]
   (Burt Rubenstein)
C1:     

Språk: or                    All   
   view (admin)

Från Back-to-Back Couples.

Belles U-Turn Back åt höger & alla Box Circulate; Follow Your Neighbor.

Slutar i en L-H Wave.

   
före
Chase Your Neighbor
 efter
Belles U-Turn Back åt höger
& alla Box Circulate
(Chase the 1/2 Tag)
 efter
Follow Your Neighbor
(klart)

Kommentarer:

  • De ursprungliga Beaus möts för en Arm Turn 3/4.
  • Lägg inte till Spread såvida callern inte uttryckligen säger så.

Chase The (fraction) Tag [C3B] (Ron Schneider 1983): Från Back-to-Back Couples. Belles U-Turn Back åt höger medan Beaus 1/2 Box Circulate & Roll; alla Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, fullfölj en full Tag The Line.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Chase The 1/4 Tag

efter
Chase The 1/2 Tag

efter
Chase The 3/4 Tag

efter
Chase The Tag

Chase The Tag är samma som Vertical Tag The Line [C1] utom att det måste börja från Back-to-Back Couples, och att Belles vänder sig åt höger i stället för åt vänster.

Följaktligen är, Chase Your Neighbor en Chase The 1/2 Tag; Follow Your Neighbor.

Chase & Scatter [C3B]:
Chase The 1/2 Tag; Scatter Scoot.
Chase Back [C3B]:
Chase The 1/2 Tag; Scoot Back.
Chase Chain Thru [C3B]:
Chase The 1/2 Tag; Scoot Chain Thru.

Se också any Tagging call Your Neighbor [C2].

CALLERLAB definition for Chase Your Neighbor

Choreography för Chase Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/chaseyourneighbor.php?level=C1&language=sweden
22-October-2019 04:54:49
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.