Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chain Reaction [A1]
   (Lee Kopman 1975)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Pouze z formace 1/4 Tag (na A1 a A2).

 1. Very Centers udělají Pass Thru s těmi Outside, na které se přímo koukají. Koncoví z vlny uprostřed udělají Counter Rotate 1/4 (Jděte dopředu o 1/4 kruku po oblouku a změňte směr pohledu o 90°);
 2. Centers of each side Hinge;
 3. Center 4 Star 1/4, Outsides Trade;
 4. Ti, co se potkají, udělají Cast Off 3/4, mezitím ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate).

Z formace 1/4 Tag se končí v Parallel Waves.

 
před
Chain Reaction
  po
Ti, co se na sebe koukají, Pass Thru, koncoví z vlny uprostřed Counter Rotate 1/4
 
   
po
Centers of each side Hinge
 po
Center Star turn 1/4
jako Outsides Trade
  po
Ti, co se potkaji, Cast Off 3/4
, ostatní move up

(hotovo)

Poznámky:
 • Abyste úspěšně provedli Chain Reaction, musíte všichni spolupracovat.
  • Nespěchejte.
  • Nechýbejte se, dokud nepřijde někdo, s kým můžete udělat další část figury.
  • Počkejte jednu nebo dvě doby, pokud je to potřeba, aby všichni došli do správné pozice, a pak začněte další část figury.
  • Venkovní tanečníci, kteří se přímo nedívají na Very Center, musí v první části figury zůstat na svém místě.
  • Počkejte, až budete mít ve hvězdě čtyři ruce, teprve pak se začněte točit!
 • Při 'Pass Thru' se vždy míjíte pravými rameny.
 • Na A1 a A2 je výchozí formace pro Chain Reaction omezena pouze na R-H (pravý) nebo L-H (levý) 1/4 Tag.
 • Od C1 výše je možno provádět Chain Reaction z vhodného obecného 1/4 Tag. Viz také Chain Reaction [by definition] [C1].

Varování:

Někteří calleři učí Chain Reaction takto:

 1. Everybody Extend;
 2. Centers Hinge jako Ends 1/2 Circulate;
 3. Center Star turn 1/4 jako Outsides Trade;
 4. Ti, co se potkají, Cast Off 3/4, ostatní move up.

Prosím takto se Chain Reaction neučte.

I když výše uvedená definice (dále jen 'cheat' definice), může vypadat jako snažší ekvivalent, způsobuje tato definice mnoho problémů:

 1. Z formace L-H 1/4 Tag cheat definice způsobuje, že se někteří tanečníci míjí špatným ramenem, což může vést ke kolizi nebo zbytečnému ukročování, když se dva tanečníci snaží minout každý jiným ramenem.
 2. Až postoupíte na C1, bude se muset přeučit na správnou definici, protože cheat definice nefunguje z dalších možných výchozích formací.
 3. Pokud je na Chain Reaction aplikován koncept, může se vám stát, že pomocí cheat definice nebudete schopni figuru řádně provést (např. Those Facing Start Chain Reaction; Finish Chain Reaction; Initially Twice Chain Reaction)
 4. Cheat definice neni konzistentní s definicí Cross Chain Reaction [C3A].

Varianty: Star 1/2, 3/4 nebo Don't Turn The Star.

Scoot Reaction [C3A]: Z formace Parallel Waves. Scoot Back, ale Centers se po Arm Turn 1/2 zůstanou držet. Outsides ukročí k sobě a udělají Couple; všichni Chain Reaction. Končí v Parallel Waves.

anything The Action [C4]: Proveďte anything figuru (která obvykle končí v Trade By formaci); Centers udělají R-H Star (obvykle 1/2 Reverse Swap Around) a otočí ji o 1/4, Outsides Hinge & Trade; ti, co se potkají, Cast Off 3/4, osttaní move up. Obvykle končí v Parallel Waves.

Chain Reaction But anything [NOL]: Udělejte Chain Reaction, ale Centers místo posledního Cast Off 3/4 provedou anything. Například (z formace R-H 1/4 Tag): Chain Reaction But Left Swing Thru.

CALLERLAB definition for Chain Reaction (C1)
CALLERLAB definition for Chain Reaction

Choreography for Chain Reaction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/chain_reaction_a1.php?level=master&language=czech
18-June-2024 17:30:13
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL